Ako by mali firmy vzdelávať zamestnancov v oblasti psychohygieny. A nepôsobiť pri tom ako pokrytci.

04. 04. 2023 • 7 minút čítania

Téma psychického zdravia nadobúda na dôležitosti. A to aj vo firemnom vzdelávaní. Firmy čoraz častejšie ponúkajú tému psychohygieny ako súčasť rozvoja zamestnancov. Bohužiaľ, tým ale často podpora duševnej rovnováhy zamestnancov končí. Hoci firmy napríklad učia zamestnancov, ako zvládať stres na individuálnej úrovni, nevyvíjajú žiadne úsilie na systematické znižovanie stresu na pracovisku. V očiach pracovníkov tak môžu tieto firmy oprávnene pôsobiť mierne pokrytecky. Ako efektívne vzdelávať zamestnancov v oblasti psychohygieny bez toho, aby sme pôsobili ako pokrytci?

<strong>Ako by mali firmy vzdelávať zamestnancov v oblasti psychohygieny. A nepôsobiť pri tom ako pokrytci.</strong>

Prečo je starostlivosť o vlastné duševné zdravie tak horúcou témou

Téma psychického zdravia a psychohygieny sa v posledných rokoch dostala v slovenskej spoločnosti do popredia. Dôvodov je hneď niekoľko.

Ide o dlhodobý celosvetový trend. O psychickom zdraví a duševnej pohode sa čoraz viac hovorí nielen medzi odborníkmi, ale aj medzi bežnými ľuďmi. Ľudia sa viac ako kedykoľvek predtým zameriavajú na vyváženie svojho osobného a pracovného života, udržateľnosť pracovného režimu a svoju psychickú pohodu. Téma starostlivosti o vlastné duševné zdravie jednoducho prestala byť tabu.

Psychohygiena ako súčasť firemného vzdelávania

Vzhľadom na vyššie uvedené nie je prekvapujúce, že psychohygiena sa v mnohých firmách (najmä v tých progresívnejších) začína objavovať ako súčasť firemného vzdelávania.

Ako sa zistilo v najnovšom prieskume spoločnosti LMC* z roku 2022 medzi 735 firemnými zákazníkmi, takmer tri štvrtiny firiem ponúkajú svojim zamestnancom firemné vzdelávanie okrem iného aj preto, že im záleží na osobnom blahobyte svojich zamestnancov a chcú rozvíjať ich well-being.

Firmy si tiež čoraz viac uvedomujú, aké dôležité a ekonomicky výhodné je mať spokojných a vyrovnaných zamestnancov. A že ak sa zamestnanci naučia starať o svoje duševné zdravie, firme sa to vráti v podobe lojálnych a produktívnych pracovníkov. Aj preto podľa prieskumu v súčasnosti 16 % firiem poskytuje svojim zamestnancom kurzy na zlepšenie psychickej pohody a viac ako tretina firiem rieši tému duševného zdravia so zamestnancami individuálne.

Chcete menej stresujúce pracovné prostredie? A čo tak hodina jogy?

Školenie zamestnancov v oblasti psychohygieny je, žiaľ, často jediným systematickým úsilím pomáhať pracovníkom nájsť duševnú pohodu a rovnováhu. A to niekedy nestačí.

Mnohé firmy čelia problémom, ako je prepracovanie zamestnancov, zle nastavené interné procesy, toxické pracovné prostredie alebo nedostatok pracovnej sily. Ak firma podobné problémy nerieši a namiesto toho sa školením snaží zodpovednosť za stres „presunúť“ na zamestnanca, výsledok môže byť kontraproduktívny. Hodina jogy či tie najlepšie školenia o zvládaní stresu totiž môžu pôsobiť na prepracovaných a vystresovaných zamestnancov trochu ako zlý vtip.

Akú formu môže mať tréning psychohygieny?

Vzdelávanie v oblasti psychohygieny a duševného zdravia môže mať mnoho podôb a formátov. Ani zďaleka nemusí ísť len o fyzické sedenia s psychológom. S rozvojom technológií a práce na diaľku môže vzdelávanie v oblasti psychohygieny prebiehať (nielen) jednou z týchto foriem:

  • Pravidelné stretnutia s psychológom, koučom alebo mentorom. Teda individuálne stretnutia s niekým, s kým preberáme svoju prácu aj psychické rozpoloženie a kto nám poskytuje náhľad na to, ako by sme mohli lepšie pracovať so svojou psychikou. Tieto stretnutia sa môžu konať online na diaľku alebo (ideálne) tvárou v tvár.
  • Nepravidelné stretnutia (intervencie). Alebo „priateľ na telefóne“. V tomto formáte stretnutia nie sú pravidelné, ale dotyčný mentor alebo psychológ je zamestnancovi pridelený a je pripravený s ním hovoriť, ak o to pracovník požiada. Spravidla sa to deje v psychicky vypätých situáciách alebo počas stresu.
  • Online vzdelávací kurz. V psychohygiene a starostlivosti o duševné zdravie samozrejme existuje množstvo všeobecne platných pravidiel, ktoré môže využívať každý. Aj online vzdelávací kurz, napríklad vo forme vzdelávacích videí lektora, môže byť pre zamestnancov veľkým prínosom.
  • Skupinové sedenia. O duševnom zdraví a psychohygiene sa dá hovoriť aj kolektívne. 

Tri zásady, ktorými sa treba riadiť pri vzdelávaní o psychohygiene 

Ponúknuť zamestnancom skutočne efektívne školenie o psychohygiene, ktoré bude skutočným prínosom pre nich aj pre firmu, nie je nemožné. Stačí sa držať troch jednoduchých zásad.

Zásada 1: Dajte zamestnancom priestor sa vzdelávania zúčastniť

Z vyššie uvedeného prieskumu vyplýva, že firmy začleňujú tému psychohygieny do vzdelávania rôznymi spôsobmi. U niektorých je súčasťou povinného vzdelávacieho bloku. Pre iné je psychohygiena voliteľnou súčasťou rozvoja soft skills.

Bez ohľadu na to, aký prístup a formát si zvolíte, je zásadné umožniť zamestnancom sa školení o psychohygiene skutočne zúčastniť. Ak vaša firma ponúka školenie o psychohygiene, ale zamestnanci naň nemajú nikdy čas kvôli pracovnej vyťaženosti, všetka snaha je zbytočná.

Téma duševného zdravia a starostlivosti oň je v dnešnej dobe skutočne kľúčová. A mala by ho tak vnímať aj vaša firma. Neodkladajte psychohygienu na vedľajšiu koľaj a umožnite zamestnancom zúčastniť sa na školeniach, a to aj na úkor práce, a teda za cenu krátkodobého zníženia produktivity.

Zásada 2: Vyberte formát, ktorý vyhovuje vašim zamestnancom 

Neexistuje snáď väčší paradox, ako keď sú zamestnanci vystresovaní zo školenia o psychohygiene. Ak zamestnanci školenie nestíhajú alebo ho len veľmi ťažko začleňujú do svojho programu, takéto školenie nikdy nebude mať želaný efekt.

Existuje mnoho formátov, ako môže vzdelávanie v oblasti psychohygieny vyzerať. Môžu to byť individuálne stretnutia s psychológom alebo napríklad online vzdelávanie, v ktorom každý pracovník postupuje podľa svojho preferovaného rytmu.

Zvážte, ako funguje vaša firma a aký pracovný rytmus majú vaši zamestnanci. A vyberte si formát, ktorý im bude vyhovovať.

Zásada 3: Umožnite zamestnancom ich novonadobudnuté poznatky uviesť do praxe

Vzdelávanie o psychohygiene by nemalo byť len niečím, čo zamestnancom ponúknete a následne odškrtnete zo zoznamu vzdelávacích tém, čím sa vaša práca končí. Téma duševnej pohody je úzko spätá s firemnou kultúrou, flexibilitou práce a rovnováhou medzi pracovným a súkromným životom.

To, čo sa vaši zamestnanci naučia na školení o psychohygiene, by mali vedieť uplatniť aj v praxi. A v tom by im mali pomáhať tímoví manažéri, ktorí by sa spolu so zamestnancami mali snažiť reflektovať princípy psychohygieny v organizácii tímovej práce. Školenie o psychohygiene by preto malo byť vždy len jedným dielikom širšej stratégie na zlepšenie well-beingu a spokojnosti na pracovisku.

Preto je tiež potrebné, aby personalisti a tímoví manažéri podrobne poznali obsah ponúkaného vzdelávania v oblasti duševného zdravia. Rovnako musia byť o dôležitosti témy duševného zdravia presvedčení aj samotní manažéri. Tí by mali byť vyškolení v rámci manažérskeho trenéningu aj v tom, ako podporovať psychohygienu u svojich podriadených a ako im pomôcť nájsť duševnú rovnováhu a pokoj na prácu. 

Školenie o psychohygiene ako benefit pre zamestnancov

Jednou z kľúčových úloh vzdelávania zamestnancov je udržať si kvalitných pracovníkov. Keďže psychické zdravie sa skloňuje v spoločnosti čoraz častejšie, dá sa očakávať, že ide o tému, ktorá u zamestnancov rezonuje a o ktorú budú mať záujem. Podľa expertov bude dôležitosť témy duševnej pohody naďalej rásť.

Firmy by mali tento trend zohľadniť vo svojich vzdelávacích stratégiách. Najmä ak chcú svojim zamestnancom ponúknuť obľúbený benefit a ak chcú mať spokojných zamestnancov. Ak sa vám podarí efektívne začleniť tému psychohygieny do vášho vzdelávacieho programu na základe rád v tomto článku, určite sa vám táto investícia vráti. 

*Zdroje prieskumu

V prieskume, ktorý sme realizovali v roku 2022, sme oslovili celkovo 665 českých firiem a 70 slovenských firiem z databázy LMC s.r.o. a Seduo.cz. Treba tiež poznamenať, že dané firmy majú vo všeobecnosti pozitívny alebo aktívny prístup k vzdelávaniu. Výsledky nášho prieskumu sa nemusia presne zhodovať s prístupom všetkých firiem v Českej republike a na Slovensku. 

Väčšina oslovených firiem, konkrétne 493 českých a 54 slovenských firiem, má v súčasnosti viac ako 50 zamestnancov. Naopak, 172 českých a 16 slovenských firiem vo prieskume zamestnáva 49 a menej zamestnancov. Počas nášho prieskumu sme kládli otázky ľuďom, ktorí vo firme spolurozhodujú, obstarávajú alebo poskytujú vzdelávanie pre zamestnancov.

 
Nastavenia súborov cookie