Ako sa delia zamestnanci podľa štýlu rozhodovania a prečo je to také dôležité pre L&D

24. 11. 2023 • 5 minút čítania

Dokážu firmy pre manažérov s rôznymi štýlmi rozhodovania zvoliť aj optimálne vzdelávacie programy? A je to vôbec reálne? Rozhodovanie je „jadrom“ firemného života. Zamestnanci musia denne robiť desiatky rozhodnutí, od malých až po tie, ktoré majú strategický vplyv na celú organizáciu.

Ako sa delia zamestnanci podľa štýlu rozhodovania a prečo je to také dôležité pre L&D

Rozhodovacie procesy sa však líšia v závislosti od osoby. Každý človek má svoj vlastný algoritmus, ktorý ovplyvňuje spôsob, akým pristupuje k riešeniu problémov a k momentu rozhodovania. Pre firmy je pochopenie a školenie v oblasti rôznych rozhodovacích štýlov zamestnancov mimoriadne dôležité. Ak totiž svojich ľudí dobre poznáte, viete, ktoré zručnosti potrebujú posilniť a aká forma je pre nich najvhodnejšia. Firmy potom majú tendenciu preškoľovať zamestnancov práve v oblastiach, v ktorých zaostávajú.

„Keď sa rozhodujeme, koho a ako vzdelávať, sú vždy hlavným rozhodovacím faktorom jeho výsledky. Má dobré výsledky v tom, čo robí? Je za ním preukázateľne vidieť, že dokáže veci dotiahnuť do konca, a keď sa dozvie niečo nové, dokáže to aplikovať do praxe a ešte zlepšiť to, čo robí? Potom je to ideálny kandidát na vzdelávanie akéhokoľvek typu, pretože vzdelávanie by malo byť za odmenu. Nech už je – čo sa týka rozhodovania – akýmkoľvek typom, nechala by som to na ňom, aby si vybral, čo by sa mu najviac hodilo a čo by mu pomohlo pri práci. Predpokladám, že niekto, kto je schopný sa dobre prispôsobovať zmenám, si vyberie niečo, v čom cíti svoju slabinu, skôr než ďalšie školenie na to, ako sa rýchlo adaptovať na zmeny.“

– Lucie Spáčilová, výkonná riaditeľka spoločnosti Performia

V tomto článku sa budeme venovať šiestim rozhodovacím štýlom a zodpovedajúcim príkladom firemného vzdelávania, ktoré môžu pomôcť rozvíjať zručnosti, ktoré súvisia s týmito štýlmi.

Rozhodovacie štýly: rozdielnosť v prístupe

Rozhodovacie štýly sa odvíjajú od jednotlivých osobnostných rysov, hodnôt, skúseností a preferencií. Neexistuje jeden univerzálny model na klasifikáciu týchto štýlov, ale môžeme identifikovať niekoľko všeobecných kategórií, ku ktorým priradíme vhodné tipy na ďalší rozvoj súčasného rozhodovacieho štýlu. Je však potrebné mať neustále na pamäti rozmanitosť rozhodovacích štýlov a často aj ich kombinácie a previazanosť u konkrétnych osôb. 

Rovnako na rozšírenie vzdelania mimo rámca súčasného rozhodovacieho štýlu je potrebné individuálne voliť žiadané oblasti rozvoja.  Joanne Maynard, Senior Coach v Blanchard®, ktorá sa zameriava na rozvoj zamestnancov, odporúča vytvoriť individuálny rozvojový plán zamestnanca (Individual Development Plan – IDP). „Vždy je dobré mať písomný plán definujúci ciele rozvoja zamestnancov. Na konci rozhovoru slúži IDP ako zmluva medzi zamestnancom a manažérom, ktorá načrtáva, ako budú spoločne pracovať na ďalšom rozvoji,“ píše Joanne Maynard vo svojom blogu.

1. Analytik:

Analytik je osoba, ktorá pristupuje k rozhodovaniu systematicky. Títo zamestnanci preferujú zbieranie a analýzu dát, vyhodnotenie všetkých možných variantov a starostlivé zváženie dôsledkov. Sú obozretní a snažia sa minimalizovať riziko. Analytici sú ideálni na strategické úlohy a analýzu.

U analytikov je vhodné rozvíjať zručnosti na kurzoch zameraných na logické argumentácie a kritické myslenie. Tréning v oblasti riadenia projektov a strategického plánovania môže analytikom pomôcť lepšie organizovať svoje myšlienky a efektívne pracovať na dlhodobých cieľoch.

2. Intuitívec:

Intuitívci pristupujú k rozhodovaniu skôr na základe svojich inštinktov a pocitov než na základe konkrétnych dát. Sú kreatívni a schopní rýchlo reagovať na zmeny. Sú vhodní pre situácie, kde je potrebné rýchle a flexibilné rozhodovanie.

Pre intuitívcov je podpora kreativity kľúčová. Kurzy zamerané na tvorbu nových nápadov, design thinking a inovácie im môžu pomôcť rozvíjať ich kreatívne schopnosti. Intuitívcom väčšinou vyhovuje atmosféra, ktorá im umožní voľne skúšať nové nápady. Firmy by mali vytvárať inovatívne pracovné prostredia, ktoré podporujú ich tvorivý potenciál.

3. Vodca:

Zamestnanci s vodcovským štýlom sú rázni a cielení na dosiahnutie konkrétneho cieľa. Neboja sa rizika a sú ochotní prijať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Vodcovia často vynikajú vo vedúcich rolách a podnikaní.

Pre vodcov sú vhodné kurzy zamerané na leadership, komunikáciu a tímovú spoluprácu. Môžu sa zúčastniť na tréningoch, ktoré ich naučia efektívne viesť tímy a riešiť konflikty. Učenie sa od skúsených vedúcich alebo osobného kouča môže vodcom poskytnúť cenné zručnosti v oblasti vedenia.

4. Adaptér:

Adaptéri sú flexibilní a schopní pracovať v rôznych situáciách a meniacom sa prostredí. Sú schopní rýchlo reagovať na zmeny a nie sú príliš väznení konkrétnymi metódami. Sú ideálni na tímovú prácu a projekty, ktoré vyžadujú, aby vedúci členovia tímu dokázali prispôsobiť cestu vedúcu k dosiahnutiu cieľa aktuálnym podmienkam.

Adaptéri potrebujú byť schopní rýchlo reagovať na zmeny. Tréning v oblasti agilného riadenia projektov a agilného myslenia im môže pomôcť lepšie sa prispôsobovať aktuálnym zmenám. Adaptéri by mali byť podporovaní v tímovej spolupráci a kurzmi zameranými na riešenie problémov v skupine.

5. Deliberant:

Deliberanti sú opatrní a vyžadujú viac času na rozhodovanie. Vykonávajú starostlivý výskum a zvažujú všetky možnosti. Sú schopní identifikovať potenciálne problémy a riziká. Deliberanti sú užitoční pre situácie, v ktorých je potrebné starostlivé plánovanie.

Deliberanti by mali mať možnosť zúčastniť sa na tréningoch zameraných na rozhodovanie v situáciách, keď je nutné pred rozhodnutím spracovať dostupné informácie, prípadne ich zistiť. To im pomôže zvýšiť dôveru v ich schopnosť rozhodovať. Rozvoj kritického myslenia a hodnotenia rôznych aspektov rozhodnutí môže byť pre deliberantov veľmi prospešný.

6. Inovátor:

Inovátori sú zameraní na hľadanie nových a kreatívnych riešení. Majú tendenciu nebyť pod vplyvom konvencií a hľadať nové prístupy. Sú vhodní pre výskum a vývoj a podnecujú inovácie.

Inovátori by mali mať prístup ku kurzom, ktoré podporujú tvorbu nových nápadov a inovatívne myslenie. Pre niektoré odvetvia je tento druh rozhodovania priamo nevyhnutný. Firmy by preto mali vytvárať prostredia, ktoré podporujú kreatívne myslenie a inovácie. Inovátori by mali mať priestor na experimentovanie a testovanie nových nápadov.

Rozhodovacie štýly sú osobné a môžu byť premenlivé, ale pochopenie týchto štýlov môže pomôcť firmám k lepšiemu vedeniu a rozvoju svojich zamestnancov. Práve firemné vzdelávanie môže zohrávať kľúčovú úlohu v rozvoji zručností, ktoré súvisia s rôznymi rozhodovacími štýlmi. Kombinácia tréningov, kurzov a rozvojových programov môže pomôcť zamestnancom lepšie porozumieť ich vlastným preferenciám a posilňovať zručnosti, ktoré sú pre ich rozhodovací štýl kľúčové.

 
Nastavenia súborov cookie