Outplacement: Sprievodca zmenou v kariére je aj príležitosťou na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

02. 10. 2023 • 5 minút čítania

Strata zamestnania okupuje na rebríčku stresových životných situácií siedme až ôsme miesto. Väčší stres spôsobujú len úmrtie partnera, rozvod, väzenie alebo vážne ochorenie. A hoci na trhu práce v súčasnosti chýba zhruba 300 000 ľudí, firmy potrebujú prepúšťať. Dobrá správa je, že už sa netreba toľko báť. Starý spôsob myslenia, keď sa pri výpovedi robia tajnosti a emocionálne vypätý okamih stretnutia zamestnávateľa so zamestnancom býva extrémne nepríjemný pre obe strany, už nie je jediná možnosť. 

Outplacement: Sprievodca zmenou v kariére je aj príležitosťou na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

„Outplacement“ je termín, ktorý nie je len akýmsi kozmetickým prípravkom, ktorý zakrýva skutočné slovo „výpoveď“. Ide o uvedomelý proces, počas ktorého zamestnávateľ ponúkne pracovníkovi pomocnú ruku, ktorá ho prevedie zmenou zamestnania tak, aby sa mohol kariérne posunúť, vzdelať sa, a to všetko bez psychickej ujmy. 

Outplacement je príležitosť na rozvoj

Zmena zamestnania, alebo dokonca výpoveď z pracovného pomeru dnes už totiž nemusí znamenať len stresujúce životné skúsenosti s pocitmi neistoty, obáv a ohrozenia. „Správne nastavený outplacement dokáže nielen eliminovať negatívne pocity, ale pre mnohých aj nepríjemnú životnú etapu zmeniť na šancu na kariérny rast, môže zamestnanca motivovať na zvýšenie kvalifikácie, zhodnotiť jeho cenu na pracovnom trhu a pomôcť k zisku lepšieho zamestnania,“ hovorí Gabriela Vasilcová, Head of HR v Daimler Truck ČR.

Na dnešnom dynamickom a neustále sa vyvíjajúcom trhu práce sú kariérne prechody bežným javom. Či už kvôli prepúšťaniu, reštrukturalizácii, alebo osobným kariérnym cieľom sa jednotlivci často ocitajú v situácii, keď potrebujú vykonať významnú zmenu vo svojom profesijnom živote. Aj keď tieto prechody môžu byť náročné, predstavujú tiež príležitosť pre organizácie, aby preukázali svoj záväzok k svojim zamestnancom prostredníctvom procesu známeho ako outplacement.

Outplacement má niekoľko spôsobov, ako môže prispieť k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov, aj keď na prvý pohľad môže byť zameraný na zamestnancov, ktorí opúšťajú organizáciu. Tu je niekoľko príkladov, ako outplacement môže pozitívne ovplyvniť vzdelávanie a rozvoj zamestnancov:

1. Poskytovanie kariérneho poradenstva a mentoringu:

Outplacement často zahŕňa služby kariérneho poradenstva a mentoringu, ktoré pomáhajú zamestnancom vyjasniť si svoje profesijné ciele a stratégie na dosiahnutie týchto cieľov. Obvykle je súčasťou identifikácie oblastí, v ktorých by sa mali pracovníci ďalej rozvíjať, a návrh konkrétnych krokov pri vzdelávaní na dosiahnutie svojich kariérnych ambícií.

2. Zlepšenie zručností:

Do súboru aktivít v rámci outplacementu patrí aj výcvik a tréning v oblasti životných zručností, čo sú zručnosti, ktoré majú úžitok nielen v profesijnom, ale aj osobnom živote. To môže zahŕňať zlepšenie komunikačných zručností, riadenia času, osobného brandingu a ďalších zručností, ktoré sú užitočné tak pri hľadaní práce, ako aj v každodennom živote.

3. Poskytovanie spätnej väzby a rastu:

Počas procesu outplacementu majú zamestnanci príležitosť získať spätnú väzbu od kariérnych poradcov, trénerov a mentorov. Táto spätná väzba pomáha zamestnancom identifikovať ich silné a slabé stránky a určiť oblasti, na ktorých treba pracovať. To môže viesť k osobnému aj profesionálnemu rastu.

4. Prístup k zdrojom vzdelávania:

Súčasťou niektorých programov outplacementu môže byť poskytnutie prístupu k vzdelávacím materiálom a zdrojom, ktoré pomáhajú zamestnancom získavať nové znalosti a zručnosti. Najčastejšie ide o kurzy, e-learningové programy alebo literatúru, ktorá podporuje rozvoj zručností relevantných pre kariéru pracovníkov.

5. Podpora vzdelávania počas procesu zmeny:

Počas obdobia hľadania nového zamestnania majú často zamestnanci čas na samoštúdium. Outplacement môže tento čas využiť na podporu učenia sa novým zručnostiam alebo prehlbovanie existujúcich znalostí, čo môže zvýšiť ich atraktivitu na trhu práce.

6. Podpora pri prechode do nových rolí:

Niekedy môže byť súčasťou outplacementu aj prechod do nových rolí alebo odvetví. Program sa potom zameria na rôzne typy rekvalifikácií, podporu pri zmene kariérneho smeru a poskytovanie vzdelania a tréningu, ktorý je potrebný na úspešné zvládnutie novej roly.

Nie nadarmo sa hovorí, že kríza je príležitosť. V tomto prípade navyše platí, že kríza môže byť vnímaná ako zmena. „Outplacement môže byť veľmi efektívnym nástrojom na osobný rast a profesionálny rozvoj zamestnancov. Pomáha im lepšie pochopiť ich kariérne ciele a ponúka podporu pri ich dosahovaní,“ tvrdí John L. Meyer, profesor v odbore Communication na State University of New York College v Plattsburghu a spoluautor knihy The Changing Outplacement Process: New Methods and Opportunities for Transition Management

Inventúra schopností a reštart

Michal Hatina z českej pobočky Lee Hecht Harrison dodáva, že: „Outplacement sa stáva čoraz viac aktívnym vyhľadávaním nového uplatnenia pre zamestnancov dotknutých zmenami. Je tiež stále viac interaktívnym – koučovacím – procesom, ktorý zahŕňa rozvoj nových zručností pre ďalší kariérny a osobný rast. Zamestnanci, ktorí prechádzajú outplacementom, potrebujú revíziu svojich doterajších zručností a prístup k platformám, kde môžu získať aj nové zručnosti a certifikácie. Práve tieto im potom pomôžu akcelerovať aj novú kariérnu cestu.

Celkovo možno povedať, že outplacement nemusí byť iba o hľadaní nového zamestnania; môže tiež fungovať ako nástroj na rozvoj zručností a podporu kariérneho rastu. To prináša prospech nielen samotným zamestnancom, ktorí prechádzajú zmenou, ale aj organizáciám, ktoré takto preukazujú svoju starostlivosť o svojich bývalých zamestnancov a vytvárajú pozitívne pracovné prostredie.

Z pohľadu zamestnanca je potom jasné, že dobre vykonaný outplacement môže byť novým začiatkom jeho kariéry. Navyše môže na svojho zamestnávateľa spomínať v dobrom a šíriť ďalej jeho dobré meno. A to sa firmám určite do budúcna vráti.

 
Nastavenia súborov cookie