Ako rozdeliť účastníkov kurzov angličtiny? Zoznam piatich najlepších online testov

15. 08. 2023 • 5 minút čítania

Ak organizujete pre svojich zamestnancov kurzy angličtiny, je dôležité, aby boli účastníci v rámci jednej lekcie približne na rovnakej úrovni. Ak by sa totiž na jednej hodine ocitol zamestnanec, ktorý si v angličtine nedokáže ani objednať minerálku, spolu s kolegom, ktorý si po večeroch číta Shakespearove sonety v origináli, nepriniesla by taká lekcia nikomu nič.

Ako rozdeliť účastníkov kurzov angličtiny? Zoznam piatich najlepších online testov

Poznať svoju aktuálnu úroveň angličtiny je však užitočné aj v iných prípadoch. Napríklad keď zamestnanci získajú prístup k online kurzom angličtiny a potrebujú vedieť, na akej úrovni majú začať. Alebo ak chcete ako zamestnávateľ zistiť, ako sú na tom reálne vaši zamestnanci (alebo napríklad kandidáti) s angličtinou. Pre tieto prípady prinášame zoznam piatich najlepších bezplatných online testov angličtiny, ktoré vám pomôžu roztriediť zamestnancov podľa dosiahnutej úrovne.

Testovať sa dá všetko okrem rozprávania a písania

V nasledujúcom zozname sa nachádza päť testov angličtiny, ktoré sú dostupné online zadarmo. Vo všetkých prípadoch poskytujú výsledky vo forme dosiahnutej úrovne podľa SERR, t. j. úrovne A1 – C2. Líšia sa spracovaním a tým, na akú časť jazyka sa zameriavajú. Všeobecne platí, že online testom nie je možné zistiť, ako používateľ rozpráva a aký má spontánny písomný prejav. Ak je pre vás hovorený prejav v angličtine z nejakého dôvodu mimoriadne dôležitý, musí zamestnanca niekto otestovať na osobnom stretnutí alebo aspoň telefonicky.Pre všetky tieto testy tiež platí, že test AJ je pre jednotlivé weby určitou formou marketingu. To znamená, že test je síce zadarmo, ale webová stránka se bude spravidla pri poskytovaní výsledkov snažiť používateľom ponúkať rôzne ďalšie kurzy či prípravy na certifikačné skúšky.

Autor tohto článku vyskúšal všetky testy, a hoci sa výsledky mierne líšili, boli takmer rovnaké. Ak však plánujete použiť test na rozdelenie študentov do skupín, odporúčame, aby všetci účastníci absolvovali rovnaký test.

#1 – ESL Languages Online English Test

Tento test patrí v tomto zozname k tým najkomplexnejším. Kombinuje niekoľko foriem testovania – od spájania antoným cez výber slov, dopĺňanie slov podľa obrázkov až po zvukové nahrávky. Test sa v rovnakej miere venuje gramatike, slovnej zásobe, frázovým slovesám aj časom.

Pred spustením testu je potrebné zadať meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Test trvá približne 20 – 40 minút a dosiahnutá úroveň SERR sa zobrazí na webovej stránke ihneď po jeho dokončení. Do e-mailu obratom dostanete PDF súbor s podrobnejším opisom úrovne a so správnymi odpoveďami na otázky v teste.

Tento test ide pomerne do hĺbky a jeho veľkou výhodou je, že testuje aj počúvanie. Nevýhodou zasa, že zaberie pomerne veľa času, a je teda na zváženie, či ho budú všetci účastníci ochotní absolvovať.

#2 – Test Your English – Cambridge English

Jediný test v tomto zozname, ktorý je na českej webovej stránke a v češtine. Pozostáva z 25 otázok typu „multiple choice“, v ktorých sa dopĺňajú slová do viet, a vyberá sa z troch alebo zo štyroch možností. Testovanie trvá približne 15 – 20 minút, ale je viac-menej obmedzené iba na slovnú zásobu. Výhodou je, že okrem všeobecnej angličtiny je možnosť spraviť aj test z obchodnej angličtiny

Po dokončení testu sa celkové skóre zobrazí priamo na webovej stránke. Nezobrazí sa však konkrétna úroveň študenta, ale úroveň skúšok, na ktoré by sa mohol používateľ pripraviť – teda najbližšia vyššia úroveň nad tou, ktorá vyšla používateľovi.

#3 – Tracktest English Placement Test

Táto webová platforma ponúka za poplatok podrobný test jednotlivých úrovní aj s vysvetlením a tipmi na ďalší postup. Ponúka však aj test na úvodné rozdelenie, ktorý je bezplatný a trvá približne 10 – 15 minút. Test je adaptabilný a počas testovania sa upravuje podľa toho, ako odpovedáte na otázky.

Pred testovaním je opäť potrebné sa zaregistrovať (e-mail, meno a priezvisko, heslo). Webová stránka je čiastočne v češtine.

Samotný test pozostáva z pätnástich otázok typu „multiple choice“, v ktorých sa vyberá väčšinou z troch možností, ktoré sa týkajú slovnej zásoby, gramatiky, frázových slovies a ovládania časov. Výsledok sa okamžite zobrazí na webovej stránke v podobe dosiahnutej úrovne SERR.

#4 – Canadian College of English Language – English Level Test

Tento test bol vytvorený ako skúška úrovne angličtiny pre študentov a uchádzačov o štúdium na Canadian College. Musíte doplniť e-mail, telefónne číslo, meno, priezvisko a dôvod, prečo test robíte.

V teste používateľ vyberá slová, slovné spojenia a vety, zvyčajne z troch možností. Dopĺňa ich do viet alebo vyberá správnu možnosť na základe audionahrávok. Test sa pomerne dôkladne zameriava na gramatiku, slovnú zásobu aj frázové slovesá.

Test trvá približne 30 – 45 minút a je najdlhší v našom zozname. V porovnaní s ostatnými testami sú audionahrávky v teste v americkej (presnejšie kanadskej) verzii angličtiny. Výsledky systém zašle ihneď po skončení testu na e-mail – výsledná úroveň nie je uvedená kódovým označením úrovne podle SERR, ale v písanej podobe (napríklad „intermediate“).

#5 – LanguageLevel – Test Your English

Pätnásť otázok typu „multiple choice“, v ktorých ide o dopĺňanie slov do viet. Používateľ je testovaný z gramatiky, slovnej zásoby, ovládania časov a znalosti frázových slov. Výsledok sa zobrazí na webovej stránke ihneď po dokončení.

Ide o úplne najkratší (ale aj najmenej do hĺbky idúci) test v tomto zozname. Jeho veľkou výhodou však je, že nie je potrebná žiadna registrácia ani vypĺňanie údajov. Z tohto dôvodu predstavuje pre študentov veľmi jednoduchý a rýchly spôsob, ako približne zistiť svoju aktuálnu úroveň.

 
Nastavenia súborov cookie