Firemné vzdelávanie starších ročníkov: Prečo nezabúdať ani na skôr narodených

19. 03. 2023 • 4 minúty čítania

Vzdelávanie zamestnancov má celý rad funkcií. Ako vyplýva z prieskumu, pre 87 % českých a slovenských firiem ide okrem iného o spôsob, ako si vychovať vlastných budúcich manažérov a umožniť nádejným talentom kariérny rast. A práve s prihliadnutím na túto funkciu vzdelávania majú možno niektorí L&D manažéri tendenciu (hoci podvedomú) sústrediť sa predovšetkým na rozvoj mladých, zdanlivo perspektívnejších pracovníkov. A starším zamestnancom sa mnohokrát taká priorita nedáva. To je však veľká chyba. Existuje mnoho dôvodov, prečo by sa ani na skôr narodených vo vzdelávacej stratégii rozhodne nemalo zabúdať.

Firemné vzdelávanie starších ročníkov: Prečo nezabúdať ani na skôr narodených

Vzdelávanie je niečo viac ako obyčajný benefit

Z najnovšieho prieskumu* spoločnosti LMC z roku 2022 medzi 665 firemnými zákazníkmi vyplýva, že plných 60 % českých a slovenských firiem nevníma vzdelávanie ako obyčajný benefit, ale vidí ho ako pevnú súčasť fungovania firmy. Teda ako niečo dôležitejšie ako štandardné benefity a výhody pre zamestnancov.

Z rozvoja zamestnancov totiž v mnohých ohľadoch ťažia tak samotní pracovníci, ako aj firma ako taká. Tento princíp platí aj pri vzdelávaní starších zamestnancov. Prečo sa firmám oplatí investovať aj do vzdelania (nielen služobne) starších pracovníkov? A čo hovoria dáta?

Štyri veľmi dobré dôvody, prečo vzdelávať aj staršie ročníky

Prvý dôvod: Získate tak lojálnych, motivovaných zamestnancov

Firemné vzdelávanie stále patrí medzi zamestnancami k najpopulárnejším benefitom. A to si uvedomujú aj samotní zamestnávatelia. Z výskumu vyplýva, že pre 90 % firiem je vzdelávanie dôležitou formou benefitu, ktorá robí zamestnancov spokojnejšími. Pracovníci, ktorí nemajú možnosť sa nijako vzdelávať a rozvíjať, sa postupne môžu začať cítiť frustrovaní a nedocenení. A práve preto môže vzdelávacia stratégia podporiť motiváciu pracovníkov. Tých starších nevynímajúc.

Z našich skúseností vyplýva, že pracovníci starších ročníkov bývajú k nám ako k zamestnávateľovi všeobecne lojálnejší. Majú menšiu tendenciu „ohliadať“ sa po iných zamestnávateľoch. Keď potom týchto zamestnancov nestaviame vo vzdelávaní na druhú koľaj, ale, naopak, motivujeme ich k ďalšiemu rozvoju, ešte viac to môže podporiť ich lojalitu.

– Martina Moravcová, HR manažérka spoločnosti ABF, a.s.

Starší zamestnanci bývajú často nositeľmi kľúčového know-how vo firme, preto je viac než žiaduce snažiť sa udržať ich vo firme. A práve vzdelanie je jedným z nástrojov, ako to dosiahnuť, a zároveň aj spôsob, ako týchto pracovníkov motivovať.

Druhý dôvod: Zapadá to do princípov „age managementu“

Termín „age management“ sa začína aj v českých textoch vyskytovať čoraz častejšie. Opisuje spôsob riadenia zamestnancov s ohľadom na ich vek. Berie teda do úvahy, v akých životných fázach sa pracovníci nachádzajú a ako sa spolu s pribúdajúcim vekom menia aj ich zdroje a hodnoty. Age management sa tiež snaží zabrániť znevýhodneniu zamestnancov kvôli veku. A to platí aj v rozvoji a vo vzdelávaní.

Aj keď firma nemusí s princípmi age managementu nutne aktívne pracovať, vždy by si mala uvedomovať, že je v záujme všetkých, aby mali všetci zamestnanci možnosť maximálne využiť svoj potenciál. Či už ide o hard skills, soft skills, alebo napríklad psychohygienu, aj starší zamestnanci môžu rovnako ako tí mladší novo nadobudnuté skúsenosti využiť v prospech svojich tímov aj celej firmy. A bolo by nielen diskriminačné, ale aj vyložene pre firmu neekonomické vnímať to inak.

Tretí dôvod: Starších zamestnancov môžete využiť ako ambasádorov pri internom vzdelávaní

25 % firiem v prieskume LMC uvádza, že najlepším spôsobom investície do vzdelania je preškolenie vyvolených ľudí, ktorí potom know-how interne rozšíria vo firme medzi svojich kolegov. Výhody „peer-to-peer“ vzdelávania sú očividné – keď kolega učí kolegu, vie veľmi dobre, aká je reálna prax, aké problémy kolega rieši a na čo sa vo svojom školení zamerať. A okrem toho to vyjde o dosť lacnejšie než externé školenia.

Práve starší zamestnanci sú vhodnými kandidátmi na to, aby sa stali týmito vyvolenými ambasádormi a internými koučmi. Mnohokrát majú bohaté skúsenosti a unikátne know-how. Ich mladší kolegovia zase môžu častejšie prichádzať s nevšednými nápadmi a novými pohľadmi na vec. Keď firma v rámci interného vzdelávania umožní týmto rôznym vekovým kategóriám interagovať a navzájom sa od seba učiť, ťažia z toho všetci.

Štvrtý dôvod: Zatraktívnite svoju značku zamestnávateľa

V neposlednom rade je vzdelávanie všetkých zamestnancov otázka imidžu firmy. O tom, ako sú vzdelávanie a rozvoj populárne medzi zamestnaneckými benefitmi, sme písali už vyššie. Podľa prieskumu sa 75 % firiem domnieva, že väčšina ich zamestnancov sa na vzdelávaní zúčastňuje rada a so záujmom.

Ak sa teda chce spoločnosť prezentovať ako zaujímavý a atraktívny zamestnávateľ, nesmie vzdelávanie pracovníkov zanedbávať. A to sa týka všetkých vekových kategórií – od študentov na stáži až po matadorov, ktorí majú niekoľko mesiacov do dôchodku.

Vzdelávať a rozvíjať sa chcú všetci. Aj starší zamestnanci. Ak ich v tom firma dostatočne nepodporuje, tratia na tom pracovníci, alepredovšetkým aj samotný zamestnávateľ.

* Zdroje výskumu

Vo výskume, ktorý sme uskutočnili v roku 2022, sme oslovili celkovo 665 českých firiem a 70 slovenských firiem z databázy spoločnosti LMC s.r.o. a Seduo.cz. Zároveň je potrebné podotknúť, že dané firmy majú všeobecne pozitívny alebo aktívny prístup k vzdelávaniu. Výsledky nášho výskumu sa tak nemusia presne zhodovať s prístupom všetkých firiem v Česku a na Slovensku.

Väčšina opýtaných firiem, konkrétne 493 českých firiem a 54 slovenských firiem, disponuje v súčasnosti viac ako 50 zamestnancami. Naopak, 172 českých firiem a 16 slovenských firiem vo výskume zamestnáva 49 a menej zamestnancov. Počas nášho výskumu sme kládli otázky osobám, ktoré vo firme spolurozhodujú, obstarávajú alebo poskytujú vzdelávanie pre zamestnancov.

 
Nastavenia súborov cookie