HR a L&D tímy čaká urgentná výzva: prevziať starostlivosť o psychické zdravie svojich zamestnancov

17. 03. 2023 • 5 minút čítania

Posledný výskum z roku 2022 spoločnosti LMC hovorí jasne: viac ako 70 % firiem rieši duševné zdravie svojich zamestnancov skôr na individuálnej či medziľudskej úrovni. Celá štvrtina firiem sa, naopak, o psychickú pohodu svojich ľudí nestará vôbec. Pritom náročné udalosti posledných pár rokov sa odrážajú čoraz viac aj na samotnom pracovisku. Hlavnou obranou, ako nenechať vašich zamestnancov padnúť na dno a neroztočiť tak špirálu veľmi nákladných opatrení, je preventívna stratégia. A to bude v nasledujúcich rokoch kľúčová úloha HR a L&D profesionálov.

HR a L&D tímy čaká urgentná výzva: prevziať starostlivosť o psychické zdravie svojich zamestnancov

Príčiny duševných problémov môžu byť rôzne a často ide o kombináciu rôznych faktorov: genetická predispozícia, celospoločenské zmeny, zmeny v osobnom živote, sociálne začlenenie, finančné problémy, nespokojnosť s prácou a ďalšie faktory.

V roku 2021 bol v Českej republike celkový počet osôb trpiacich nejakou formou psychiatrického ochorenia viac ako 756 000 pacientov, čo je v rokoch 2010 a 2021 nárast o 22 %. Okrem toho 86 % novo diagnostikovaných pacientov s depresiou sa v roku 2020 nachádzalo v produktívnom veku, teda medzi 25. až 65. rokom života.

Potreba strategickej prevencie vo firmách

Hlavný dôvod, prečo by sa mali firmy strategicky zaujímať o duševnú pohodu svojich zamestnancov, je, samozrejme, etický. Tento etický rozmer má však aj svoju relatívne presne spočítanú hodnotu v produktivite práce a následne v peniazoch.

Ďalším nákladným faktorom je časová aj finančná náročnosť pri hľadaní adekvátnych náhrad za chorých alebo prepustených zamestnancov. „Niektoré firmy nechajú doslova odpadnúť človeka s platom 50-tisíc korún mesačne, ktorý má v danej firme široké vedomosti a skúsenosti, aby tak následne prijali rovnako kompetentného človeka z trhu za 80-tisíc korún,“ upozorňuje na pomerne častý protiklad Filip Kahoun, skúsený manažér a lektor leadershipu a osobného marketingu.

Inými slovami: Firmy si už jednoducho nemôžu dovoliť zanedbávať problémy duševného zdravia svojich zamestnancov. Naopak, je nevyhnutné, aby HR a L&D profesionáli investovali do psychohygieny zamestnancov oveľa viac úsilia a prostriedkov, a v dôsledku tak podporili svoje biznisové ciele.

Profesijný rozvoj ako základ duševnej pohody

Zamestnanecké kolektívy prechádzajú záťažovým testom, keď sa počas pandémie čiastočne rozpadli a opäť sa pomaly dávajú dokopy. Navyše nezastaviteľný prísun moderných technológií, umelej inteligencie či práce na diaľku prináša ďalší tlak na výkon, vstrebávanie stále pribúdajúcich nových poznatkov a plnenie vyšších očakávaní.

V prvom rade je nevyhnutné, aby vaši zamestnanci mali prístup k plnohodnotnému profesijnému vzdelávaniu a rozvoju, ktoré nutne potrebujú na svoju každodennú prácu na svojej pozícii. Pocit neustáleho zaostávania, nestíhania či doháňania môže byť jedným z vážnych stresorov, ktoré majú vplyv na duševné zdravie.

Školy nás nenaučili to podstatné – ako zvládať pretlak a ako sa starať o svoje duševné zdravie.

– Filip Kahoun, manažér a lektor leadershipu a osobného marketingu

Cielené vzdelávanie v starostlivosti o mentálne zdravie

Progresívnejšie firmy už túto úlohu pochopili. Okrem potrebného profesijného vzdelávania je u nich téma psychohygieny pevnou súčasťou stratégie firemného vzdelávania. Ich HR či L&D tímy pripravujú dlhodobé programy, ktoré ľudí kontinuálne učia starať sa o svoju duševnú pohodu a zdravý životný štýl. Bohužiaľ, stále je to len 16 % opýtaných firiem v našom prieskume.

„Školy z nás do značnej miery urobili šampiónov AZ kvízu, ale nepovedali nám to podstatné – ako zvládnuť pracovný pretlak a ako sa dlhodobo starať o svoje duševné zdravie. Pokiaľ sa v školských osnovách niečo nezmení, musia túto rolu jednoducho prevziať samotné firmy. V opačnom prípade budú manažéri a HR tímy opakovane strácať kvalitných a talentovaných ľudí,“ dodáva Kahoun.

A tu prichádza oriešok. HR profesionáli a školitelia musia plniť súčasne dve úlohy. Na jednej strane zaistiť vzdelávacie programy, ktoré zamestnancom umožnia udržiavať zdravú psychiku, na druhej strane o existencii týchto programov svojich ľudí neustále informovať. Mať ich takzvane na papieri a cielene ich aplikovať – sú totiž dve rozdielne veci. Často sa stáva, že hoci majú firmy vo svojom portfóliu kurzy, ktoré sa týkajú psychohygieny, vie o nich len minimum zamestnancov alebo ich využívajú úplne náhodne bez dlhodobej stratégie.

Otvorená komunikácia a vlastný príklad na nezaplatenie

Medzi expertmi panuje zhoda, že téma starostlivosti o duševné zdravie sa stane kľúčovou témou budúcnosti – na osobnej, profesionálnej i spoločenskej rovine. Vo vašej firme by ste preto mali začať otvorene a cielene hovoriť o psychických problémoch ako o vážnej veci, ktorá môže mať závažné následky.

Strategickú rolu v tomto prípade zohrávajú práve vedúci pracovníci, HR a L&D špecialisti. To oni by sa mali neustále vzdelávať v tom, ako efektívne viesť svoje tímy a ako nastavovať na pracovisku atmosféru, ktorá umožní pracovníkom (bez rizika) podeliť sa o ich obavy a neistoty. Tímoví lídri, ktorí sa neboja ísť s kožou na trh, potom môžu skvelo motivovať svojich ľudí jednoducho len tým, že pôjdu sami príkladom.

Filip Kahoun k tomu poznamenáva: „Byť dnes dobrým šéfom neznamená iba riadiť ľudí ako stroje. Musíte byť tiež dobrým psychológom a vedieť, ako pracovať s rôznymi charaktermi a osobnosťami. Musíte vedieť nielen to, ako týchto ľudí povzbudiť do práce, ale aj to, ako ich nenechať vyhorieť a padnúť.“

Byť dobrým šéfom dnes znamená aj byť dobrým psychológom.

– Filip Kahoun, manažér a lektor leadershipu a osobného marketingu

Včasné odhalenie varovných signálov

Okrem bezprostrednej práce s ľuďmi je tiež potrebné do firmy zaviesť aj proces, ktorý sleduje indikátory, ktoré môžu pomôcť predchádzať psychologickým problémom zamestnanca. Tímoví lídri, manažéri a HR profesionáli by sa mali naučiť vnímať signály, ktoré naznačujú, že niečo nie je v poriadku: nadmerná fluktuácia, opakujúce sa absencie či sťažnosti. Niekedy môže byť takým „varovným prstom“ aj nevyužitá dovolenka.

V spolupráci s odborníkmi by tak mali HR profesionáli tiež vytvoriť systém záchranných lán a bezpečného prístavu, kde je možné problémy riešiť okamžite. Odkladanie problémov akékoľvek následné opatrenia prirodzene len predraží.

Úspešná cesta prechádza zmyslom života (i práce)

Ako HR a L&D profesionáli by ste nemali zabúdať ani na to posledné… v podstate možno prvé – vaša stratégia, ktorá chráni duševné zdravie vašich ľudí a prináša im životnú pohodu, by mala mať na pamäti aj základné kamene zmysluplnej práce:

  • pocit ocenenia a prínosu,
  • spravodlivé finančné ohodnotenie,
  • zvládnuteľné pracovné zaťaženie,
  • nápomocný a otvorený manažment,
  • pocit rešpektu a stability,
  • bezpečné a inšpiratívne prostredie,
  • možnosť chybovať,
  • príležitosť rozvíjať sa a učiť.

Pracovný deň trvá zvyčajne osem hodín, a to päť alebo aj viac dní v týždni. Ak váš zamestnanec nebude v práci spokojný, nevyhnutne tým začne trpieť jeho duševné zdravie a následne klesať jeho výkon a produktivita. Šťastný zamestnanec je, naopak, vždy tým najlepším prínosom pre váš tím aj vašu firmu.

 
Nastavenia súborov cookie