Krok za krokom: Ako u vašich zamestnancov cielene posilňovať znalosti angličtiny so skvelými výsledkami

24. 02. 2023 • 6 minút čítania

Pre každú firmu je správna komunikácia kľúčová. A to platí aj v prípade, keď vaši ľudia prichádzajú do kontaktu s anglicky hovoriacimi klientmi. Vaši manažéri, obchodníci alebo markeťáci môžu byť skvelými expertmi. Hneď ako sa však v cudzom jazyku zasekávajú alebo používajú v písomnej komunikácii krkolomné obraty, nastáva problém – pre vášho klienta aj pre váš biznis. Existuje pritom overená stratégia, vďaka ktorej môžete dlhodobo zlepšovať znalosti angličtiny u všetkých kľúčových zamestnancov.

Krok za krokom: Ako u vašich zamestnancov cielene posilňovať znalosti angličtiny so skvelými výsledkami

Detaily stratégie si musí, samozrejme, každá firma nastaviť na mieru svojim možnostiam – podľa finančných prostriedkov, počtu zamestnancov, úrovne vedomostí, biznis cieľov atď. V každom prípade, ak aplikujete väčšinu nižšie uvedených bodov do chodu svojej firmy, váš zahraničný obchod môže čoskoro generovať oveľa lepšie výsledky.

#1 Začnite overením svojich znalostí

Prvým krokom je vyhodnotenie úrovne znalostí jednotlivých ľudí. Nemá cenu trápiť začiatočníkov pokročilou angličtinou a, naopak, ostrieľaných „speakerov“ zaťažovať základnými lekciami pravopisu. Niekto navyše môže byť vynikajúci v písaní e-mailov a zaostávať v konverzácii, niekto môže skvele hovoriť, ale písomná forma nemusí stáť za nič.

Bronislav Sobotka, známy ako angličtinár Broňa, opisuje znalosť angličtiny takto: „Celkovú znalosť jazyka si viete predstaviť ako vodu v drevenom vedre. Toto vedro má po stranách otvory samostatne na čítanie, písanie, hovorenie, pravopis atď. A každý z týchto otvorov je len tak vysoko, aké sú vaše schopnosti. Úroveň vašej angličtiny teda bude vždy v takej výške, kde sa nachádza najnižší otvor.“

V prvej fáze si tak určte, kto a aký typ školenia alebo kurzov potrebuje. Jednotlivé znalosti zamestnancov si môžete overiť na základe vlastných testov vytvorených pokročilým „angličtinárom“ z vašej firmy. Existuje aj veľa rôznych online testov alebo sa môžete obrátiť na jazykovú školu či externého lektora.

#2 Vytvorte komplexný program

Na základe výsledkov testov si vytvorte komplexný vzdelávací program. Mal by obsahovať nielen detailný plán pravidelných kurzov a školení pre každého zamestnanca, ale jeho súčasťou by mali byť aj vopred určené ciele – teda čo a kto bude za určitý čas vedieť a ako tieto znalosti budete vyhodnocovať. Slávny citát Henryho Kissingera jednoznačne platí aj pri angličtine: „Ak neviete, kam idete, tak vás žiadna cesta nikam nedovedie.“

Plán vzdelávania môže zahrňovať rôzne metódy výučby, ako sú spoločné kurzy, mentoring či individuálne lekcie. Je tiež potrebné zamerať sa na správny výber lektorov a zabezpečenie kvalitných materiálov. Pre úspešnosť vašej stratégie je dôležité, aby bol program vo vašej firme ľahko dostupný každému, kto sa má súvislo zlepšovať. „Čím ľahšie je urobiť prvý krok na ceste k skvelej angličtine, tým väčšia je šanca, že ho študent urobí,“ potvrdzuje Bronislav Sobotka zo svojej praxe.

„Ak chcem lepšie bežať, musím bežať. Ak chcem lepšie maľovať, musím maľovať. A pre hovorenie cudzím jazykom platí to isté,“ zdôrazňuje Bronislav Sobotka alias Broňa.

#3 Motivujte ku každodennému používaniu

Teória a nácvik na kurzoch sú pre výučbu jazykov dôležité. Rovnako dôležitú úlohu zohráva aj jeho živé použitie. Ak chcete, aby sa vaši zamestnanci čo najrýchlejšie zlepšovali, povzbudzujte ich k používaniu jazyka na dennej báze. Dajte im dôveru a nechajte ich hovoriť a písať, ak je to trochu možné.

„Ak chcem lepšie bežať, musím bežať. Ak chcem lepšie maľovať, musím maľovať. A pre hovorenie cudzím jazykom platí to isté, aj keď ho veľa ľudí z nejakého dôvodu nechápe. Namiesto toho len čítajú a počúvajú. Takto to však jednoducho nefunguje…“ dodáva známy milovník angličtiny.

Počas stretnutí, prezentácií alebo interakcií s kolegami či so zákazníkmi by tak mali mať vaši ľudia príležitosť skúšať svoje pokroky v praxi. Váš pozitívny a proaktívny prístup by zároveň mal zabrániť tomu, aby sa obávali svojich zlyhaní, nedokonalostí či trápnosti.

#4 Umožnite zahraničné „misie“

Tento bod môže byť pre vás zložitý, ak nemáte dostatok financií. Vyslať svojho zamestnanca na trojmesačnú stáž nie je úplne lacná záležitosť. Musíte si sami vyhodnotiť, aká vysoká finančná i časová investícia je pre vás výhodná a akú má pre vašu firmu návratnosť.

Ak sú však vaše finančné rezervy dostatočné, ponúknite zamestnancom možnosť služobných ciest do anglicky hovoriacich krajín. A ak sú vaše možnosti ešte väčšie, môžete ich taktiež zaradiť do medzinárodných tímov vo vašich zahraničných pobočkách. Ich zlepšovanie bude potom doslova raketové.

Bronislav Sobotka v tejto súvislosti spomína na roky, keď ešte učil na medzinárodných kurzoch angličtiny v Oxforde: „Pokrok, ktorý tam študenti dosiahli počas niekoľkých týždňov, bol neuveriteľný. Boli totiž nútení angličtinu používať od rána až do večera a zlepšovali sa naozaj rýchlo. Navyše im to dodalo obrovské sebavedomie.“

#5 Aplikujte online vzdelávanie

Vo vašej stratégii by ste nemali zabúdať ani na moderné aplikácie, online videokurzy či elektronické knihy. Online vzdelávanie prináša vašim zamestnancom aj vašej firme množstvo výhod – dostupnosť odkiaľkoľvek a kdekoľvek, úsporu nákladov, variabilitu kurzov, konzistentnú kvalitu výučby alebo dostupnosť špičkových lektorov.

„Asi všetci vieme, ako veľmi nás niektoré predmety v škole bavili či nebavili. A často to bolo len kvôli tomu, kto nás ich v tom čase učil. Dnes žijeme v úžasnom svete, keď si každý človek môže vybrať presne takého učiteľa, ktorý mu vyhovuje,“ dodáva obľúbený online angličtinár.

Pri niektorých moderných platformách môžu lektori a študenti spoločne zdieľať tiež informácie, študijné materiály či vzájomne komunikovať bez toho, aby boli viazaní na konkrétne miesto a čas. Online vzdelávanie je tak dnes schopné čiastočne, či dokonca úplne nahradiť tradičný prístup k vzdelávaniu.

#6 Viditeľne oceňujte pokrok

Tento krok určite nepodceňujte. Áno, ak vaši zamestnanci nemajú dostatočnú vnútornú motiváciu, ťažko ich presvedčíte, aby sa v angličtine cieľavedome zlepšovali. Na druhej strane, vonkajšia motivácia od nadriadených pracovníkov a kolegov môže byť kritická vo chvíli, keď o sebe začne človek pochybovať alebo strácať chuť.

To si za svoju prax všimol aj Bronislav Sobotka: „Pre vás to môže byť len pár nedôležitých viet, ale pre daného človeka to môže byť kľúčový moment pre odvahu vytrvať. Mnohokrát sa mi stalo, že mi po rokoch nejaký študent povedal, že moja podpora mu pomohla nevzdávať sa. A pritom som si danú situáciu už vôbec nepamätal.

“Povzbudzujte preto svojich ľudí, všímajte si ich pokroky, dodávajte im chuť a príležitosť na sebe pracovať. Vo svojom pláne môžete tiež pripraviť zaujímavé odmeny pre tých, ktorí vo svojich jazykových zručnostiach dosiahnu významný pokrok. Forma aj výška odmeny sú úplne na vás – sami možno viete, že poteší aj maličkosť.

#7 Priebežné vyhodnocujte pokrok

Vo vašom pláne nezabudnite ani na pravidelné vyhodnocovanie pokrokov. Odporúčame použiť podobný formát testu, ktorý ste použili na začiatku pri overovaní znalostí. Ak použijete výrazne odlišný formát, bude sa vám ťažšie porovnávať, k akým pokrokom skutočne došlo.

Z nameraných výsledkov získate nielen dáta, ako sa vaši ľudia zlepšujú alebo kde majú rezervy. Berte ich aj ako spätnú väzbu, ako dobre ste svoj program nastavili a či je vami zvolená stratégia efektívna a prínosná. Ak vidíte nedostatky, upravte svoju stratégiu tak, aby ste cielene posilnili znalosti angličtiny so skvelými výsledkami.

 
Nastavenia súborov cookie