Školiť online alebo offline? To najlepšie z oboch svetov sa nazýva „blended learning“ a Sazka ho úspešne zaviedla už pred covidom

29. 08. 2022 • 4 minúty čítania

Možno si myslíte, že ide len o ďalší „buzzword“. O termín, ktorý vznikol len preto, aby sa slovná zásoba HR manažérov rozšírila o novú frázu. Ale nie je to tak. Kombinované vzdelávanie (blended learning) je prirodzeným vývojovým krokom, ktorý vyhovuje zamestnancom aj firmám.

Školiť online alebo offline? To najlepšie z oboch svetov sa nazýva „blended learning“ a Sazka ho úspešne zaviedla už pred covidom

A o čo ide? Spoločnosti školia svojich zamestnancov online, kde využívajú pohodlie individualizovaného samoštúdia a dopĺňajú ho prezenčným školením, kde si zamestnanec s lektorom vyskúšajú a precvičia, čo sa naučil online.

V prípade teoretických zručností, ktoré si zamestnanci môžu naštudovať sami (aj počas niekoľkých minút denne), je online vzdelávanie jasnou voľbou. Je dostupné z každého počítača alebo mobilného telefónu a je možné vzdelávať sa kdekoľvek a kedykoľvek. Ak si zamestnanci chcú svoje online získané vedomosti overiť osobne s lektorom, stačí, ak si svoj vzdelávací program doplnia o prezenčné hodiny. Počas nich si študenti vyskúšajú svoje vedomosti v praxi.

Blended learning tak v mnohých spoločnostiach rieši dilemu, ktorá vznikla počas pandémie, keď sa mnohé organizácie museli preorientovať na online vzdelávanie. Vrátiť sa k tradičnému školeniu s lektormi alebo pokračovať online? Napríklad v Sazke stavili na osobné preferencie zamestnancov a výsledkom je vyšší záujem o školenie.

„U nás v Sazke rešpektujeme individualitu, každý zamestnanec si môže svoj rozvoj zvoliť vo forme, ktorá je mu najbližšia. V prípade angličtiny môžu využiť online kurzy od Seduo alebo si zvoliť lektora offline u nás na Bořislavke,“ vysvetľuje Zdeňka Böhmová.

5 výhod blended learningu, ktoré potešia každú firmu

Ak časť vášho vzdelávania pozostáva z videokurzov a školení prístupných online, budú vašu firmu spočiatku „hriať“ pomerne značné úspory. Blended learning vám však prinesie oveľa viac výhod.

1. Úspora nákladov a času

Pohľad na nákladovú stránku blended learningu je veľmi príjemný. Už nemusíte investovať peniaze navyše na lektora, školiace priestory, technické zariadenia, občerstvenie či dopravu. Všetky face-to-face stretnutia sa môžu „scvrknúť“ len na najnutnejšiu problematiku, ktorú je potrebné prakticky overiť s lektorom.

Blended learning sme zaviedli pred covidom. Zamestnanci si najprv osvoja teóriu za priaznivé ceny s vysokokvalitnými lektormi a pri vybraných témach im organizujeme prezenčné školenia s lektormi.

– Zdeňka Böhmová, T&D/HR Business partner, SAZKA a.s.

Vďaka blended learningu totiž ušetríte mnoho hodín samotným zamestnancom. Väčšinu času, ktorý by inak investovali do presunu na/zo školení, sedenia na výučbe či rôzne ďalšie prestoje, si pri samoštúdiu rozložia podľa ich potreby. Nielenže tak stihnú viac pracovných povinností pre vašu firmu, ale budú spokojní s dostatkom času aj v osobnom živote.

2. Šírka záberu

Online školenie umožňuje veľkým firmám zapojiť do výučby mnoho zamestnancov naraz. Tradičná výučba je, naopak, vždy viazaná počtom miest v prednáškovej učebni čí sále. A aj v prípade, že je počet miest neobmedzený, o niektorých témach sa nedá efektívne diskutovať napríklad s viac ako desiatimi ľuďmi naraz. V online vzdelávaní neexistujú žiadne obmedzenia prístupu k informáciám. Väčšinu teórie (čiastočne i praxe) môžu vstrebávať desiatky i stovky zamestnancov zároveň. Časť vedená lektorom môže zaberať len minimum času, ktorý bude intenzívne venovaný praktickým zručnostiam alebo spolupráci s kolegami.

3. Variabilné súpravy

Je celkom bežné, že vaši zamestnanci sú vo svojom vzdelaní a zručnostiach na rôznych úrovniach. Niekto napreduje v praxi, iný môže mať lepšie naštudovanú teóriu. Vďaka blended learningu môžu jednotliví zamestnanci rozširovať, prípadne zúžiť obsah vzdelávania presne podľa svojich potrieb.

V Sazke nikoho nenútime do žiadnych školení. Zamestnanci sú vo svojom rozvoji zodpovední sami za seba. Existujú, samozrejme, profesijné témy, ktoré si každý stanovuje so svojím nadriadeným podľa svojej pozície. Existuje však aj veľa softových tém, ktoré si ľudia slobodne vyberajú podľa svojich osobných cieľov.

– Zdeňka Böhmová, T&D/HR Business partner, SAZKA a.s.

Blended learning tak umožňuje firmám vytvárať vzdelávacie moduly či bloky, ktoré môžu vyskladať podobne ako stavebnicu. Každý zamestnanec môže mať nastavenú špecifickú sadu podľa svojich schopností alebo podľa potrieb svojej pozície. Môžete tak vždy presne cieliť na aktuálne potreby zamestnancov a vašej firmy.

4. Vyhodnocovanie progresu

Nevyhnutnou súčasťou vzdelávania vašich zamestnancov by malo byť aj priebežné vyhodnocovanie ich štúdia. Klasické vzdelávanie v učebni neposkytuje veľa možností. Naproti tomu niektoré typy online vzdelávania (napr. Seduo, Docebo, Edjet, Edunio atď.) dokážu pokrok vašich zamestnancov sledovať v reálnom čase.

Školitelia tak môžu vo svojom počítači vidieť, koľko obsahu ktorý študent už „skonzumoval“ a koľko videokurzov vrátane záverečného testu absolvoval. Okrem toho môžete vyhodnocovať aj samotnú kvalitu informácií či lektora. Na základe týchto vedomostí potom môžete pridávať alebo odoberať témy a prispôsobovať ich „za pochodu“.

 5. Hviezdy na dosah

Nemenej dôležitou výhodou blended learningu je, že vďaka online vzdelávacej platforme Seduo máte prístup k lektorom, ktorí sú uznávanými špičkami v danom odbore. Pri tradičnej forme vzdelávania by takíto lektori boli pre firemné školenie buď príliš drahí, alebo časovo nedostupní.

Pomocou blended learningu môžete tradičné školenie s firemným lektorom jednoducho skombinovať s dokonale prepracovaným online evideokurzom vedeným hviezdou v danom odbore. Priemerné školenie tak získa pre vašich zamestnancov nezvyčajnú prestíž, atraktivitu a kvalitu.

Blended learning namixovaný podľa chuti

Každá firma je iná a má rozdielne potreby. Neexistuje žiadny univerzálny návod, v akom pomere namixovať blended learning práve vo vašej firme. Výhodou tohto princípu je však to, že nemáte žiadne obmedzenia. S ohľadom na vaše potreby a ciele si môžete nastaviť viac hodín „face-to-face“ alebo, naopak, viac online vzdelávania pomocou rôznych zdrojov. Je to len na vás…

 
Nastavenia súborov cookie