Spokojní ľudia vo výrobe? Sústreďte sa na kľúčových zamestnancov a doprajte im pravidelné vzdelávanie a osobný rozvoj

06. 06. 2023 • 4 minúty čítania

Celý deň stáť, chodiť, dvíhať, ťahať, presúvať a robiť prevažne len jednotvárne pohyby. Navyše často v hluku, prachu, zápachu, vysokých, alebo naopak nízkych teplotách. Ako v takých podmienkach pestovať spokojnosť manuálnych pracovníkov? Naozaj stačí len dostatočný plat a pár benefitov k tomu? „To už naozaj nestačí. Podstatné je rozvíjanie kľúčových ľudí, ktorí sú v dennom kontakte s týmito pracovníkmi. A to napočudovanie nie sú ani manažéri, ani HR špecialisti,“ hovorí Šárka Nováková, ktorá má v spoločnosti Greiner Perfoam na starosti HR manažment a rozvoj ľudí.

Spokojní ľudia vo výrobe? Sústreďte sa na kľúčových zamestnancov a doprajte im pravidelné vzdelávanie a osobný rozvoj

Asi nebude žiadnym prekvapením, že spokojnosť s prácou je v prípade manuálnych pracovníkov veľmi nízka. Podľa štúdie z roku 2020 je miera spokojnosti iba 34 %, teda v rámci priemyslu jedna z vôbec najnižších. Inými slovami, takmer dve tretiny týchto zamestnancov nechodia do svojej práce so žiadnym veľkým nadšením…

Našťastie existuje mnoho spôsobov, ako aj v sťažených podmienkach vytvárať prostredie, kde sa budú vaši ľudia cítiť motivovaní a budú vo svojej práci vidieť viac než len mesačnú výplatnú pásku. Také prostredie vám potom tiež zaistí stabilné výrobné procesy, požadované výsledky, ale aj nižšiu fluktuáciu pracovníkov.

Férový plat, bezpečnosť a vybavenie ako úplný základ

Áno, peniaze sú „až na prvom mieste“. Bez dostatočného ohodnotenia v práci nebudú ľudia spokojní, ani keby ste boli niekoľkonásobným zamestnávateľom roka. Zaplatiť nájom a energie, zaistiť bežnú obživu svojej rodiny a ušetriť pár financií na nejaké tie osobné radosti a dovolenky.

Okrem dostatku peňazí ale potrebujú ešte niečo navyše – musia sa cítiť bezpečne. Všetky procesy v rámci výroby musia byť nastavené na 100% zaistenie zdravia vašich zamestnancov. Musia mať k dispozícii aj dobré vybavenie, prípadne dostatočné prestávky a takisto čas na odpočinok.

„Lenže férový plat, bezpečnosť a vybavenie je dnes už úplný základ. Dnes ich nájdete v takmer každej výrobnej spoločnosti. Rozhodne to nie je dôvod, prečo by u vás zamestnanci mali radi pracovať a dlhodobo podávať kvalitné výkony,“ dodáva Šárka Nováková, HR manažér/Expert People development v spoločnosti Greiner Perfoam (Neveon).

Úzky kontakt a vzájomný rešpekt otvára dvere k spokojnosti

Oveľa väčší dôraz sa v súčasnosti kladie na aktívne zapojenie ľudí do celého kontextu firmy. Dobrý plat vás zahreje na pár mesiacov, ale zmysel práce vás môže hriať až do konca života. Každý zamestnanec by teda mal vedieť, prečo u vás pracuje a prečo je jeho rola vo vašom výrobnom procese taká dôležitá.

S tým tiež súvisí rešpekt ku všetkým pracovníkom, otvorenosť k ich názorom a prípadne aj úzky kontakt a ocenenie ich práce. Všetky spomínané podmienky sa však nedajú „len tak“ zaplatiť. Musí ich niekto aktívne vytvárať, a to nielen občas, ale v podstate na dennej báze. To ale vyžaduje kvalitných vedúcich pracovníkov, ktorí sú so zamestnancami v každodennom kontakte.

Čím ďalej tým viac vidím, že kľúčovú úlohu v spokojnosti pracovníkov vo výrobe nehrajú až tak ľudia z vyššieho či stredného manažmentu. Tí majú na starosti strategické rozhodnutia… Ale pravidelný kontakt s vôbec najväčšou skupinou ľudí majú samotní predáci, majstri a mentori. To oni sú tí, ktorí svojich pracovníkov denne chvália, motivujú, informujú, dávajú spätnú väzbu alebo oceňujú.

– Šárka Nováková, HR manažér/Expert People development v spoločnosti Greiner Perfoam (Neveon)

Rozvíjajte ľudí, ktorí sú pre spokojnosť vo výrobe naozaj kľúčoví

Úloha vzdelávania je v Greiner Perfoam samozrejme významná naprieč všetkými vyššími pozíciami. Rozvíjanie a vzdelávanie majstrov, predákov či mentorov však hrá nemenej podstatnú úlohu. Títo ľudia musia byť oboznámení s cieľmi a procesmi celej firmy, musia špičkovo ovládať svoje remeslo, ale predovšetkým by mali dostatočne ovládať aj tzv. soft-skills.

„Keď vidíte majstra, ktorý je schopný dodávať svojim podriadeným pracovníkom zrozumiteľné informácie, aktívne s nimi komunikovať a počúvať ich potreby a napríklad aj sťažnosti, je to úplne o niečom inom. Zrazu v tej hale cítite úplne inú atmosféru,“ hovorí Šárka Nováková a dodáva: „V týchto zručnostiach ich ale potrebujete samozrejme pravidelne rozvíjať a vzdelávať, lebo málokto má také schopnosti prirodzene.“

Medzi hlavné zručnosti na týchto pozíciách by podľa Šárky Novákovej mali patriť napríklad efektívna komunikácia, preberanie zodpovednosti, práca s emóciami, kritické myslenie, asertívne správanie či tiež sebapoznanie.

V tejto súvislosti majú u nás v Greinere otvorenú možnosť vzdelávania aj samotní manuálni pracovníci na najnižších pozíciách. Často sa nám totiž stáva, že z nich vyrastajú ďalší skvelí majstri a predáci, ktorí dané prostredie poznajú najlepšie a majú v ňom aj prirodzený rešpekt.

– Šárka Nováková, HR manažér/Expert People development v spoločnosti Greiner Perfoam (Neveon)

Príklady z výrobnej firmy Greiner Perfoam iba potvrdzujú trend, ktorý sa v posledných rokoch šíri medzi firmami. Soft skills už dávno nie sú zručnosti, ktoré sú vhodné len pre stredný a vyšší manažment. Majster, ktorý vie v správnom čase pochváliť, namotivovať a tiež vysvetliť zamestnancovi úlohu, je pre spokojnosť vo výrobe cennejší ako odmeny, benefity či teambuilding. A spokojná hala automaticky znamená kvalitnejší výsledok.

 
Nastavenia súborov cookie