Najčastejšie faux pas v angličtine alebo Prečo sa oplatí naučiť svojich zamestnancov písať e-maily v angličtine správne

16. 01. 2023 • 5 minút čítania

„Good night everybaby!“ Strápniť sa nejakým trápnym brbtom v angličtine niekde na večierku alebo pri inej spoločenskej udalosti je nepríjemné. Je však oveľa horšie kvôli nedostatočnej jazykovej výbave urobiť faux pas alebo spôsobiť nedorozumenie v oficiálnej komunikácii, pod záštitou zamestnávateľa. Keď sa zamestnanec vašej firmy strápni, napríklad v e-mailovej komunikácii s klientom, ohrozuje tým aj prestíž celej vašej spoločnosti. Akých chýb sa najčastejšie ľudia dopúšťajú v anglickej e-mailovej komunikácii? A prečo sa určite neoplatí šetriť na rozvoji anglických zručností vašich zamestnancov?

Najčastejšie faux pas v angličtine alebo Prečo sa oplatí naučiť svojich zamestnancov písať e-maily v angličtine správne

Chyby a brbty v angličtine nemusia byť zdrojom len úsmevných momentov. Často môžu spôsobiť vážne nedorozumenia. A dokonca môžu firmu dostať na samotnú hranu zákona.

To je prípad situácie, ktorá nastala počas obchodného rokovania nemenovanej spoločnosti s potenciálnym klientom. Na tomto stretnutí firma klientovi prezentovala svoj návrh riešenia. Po prezentácii ponuky, na samom konci stretnutia, sa ujal slova zástupca dodávateľskej firmy a chcel v angličtine vyjadriť, že sa teší na spätnú väzbu. Zle však vyslovil slovo „feedback“ a namiesto toho vyhlásil: „We are looking forward to your kickback.“ Na strane klienta nastalo hrobové ticho. Slovo „kickback“ totiž označuje nezákonnú praktiku, keď dodávateľ dá províziu zástupcovi klienta, ktorý mu „priklepne“ zákazku. Dotyčný chcel zakončiť stretnutie nevinnou konverzačnou frázou, ale neúmyselne požiadal o úplatok.

V tomto prípade sa nakoniec situácia vysvetlila a klient ju prijal so smiechom. Nemusí to tak byť však vždy. Pokiaľ zamestnanci vašej firmy komunikujú v angličtine (či už pravidelne, alebo len občasne) a zároveň majú v tomto jazyku medzery, menšie alebo väčšie maléry či nedorozumenia sú len otázkou času.

Dobrou správou ale je, že základné návyky anglicky písaných e-mailov nie sú vôbec komplikované a že tým najčastejším chybám v anglicky písaných e-mailoch sa dá s trochou prípravy vyhnúť.

Aby sme vás presvedčili, že sa oplatí investovať do jazykových kurzov pre vašich zamestnancov, predstavíme vám najtypickejšie chyby, ktorých sa slovenskí zamestnanci dopúšťajú v anglicky písaných e-mailoch. A ukážeme vám, aké problémy tieto chyby spôsobujú.

Pozdrav a oslovenie

Začnime hneď od samotného začiatku. Otázka, ako adresáta osloviť, je pre vyznenie celej správy kľúčová. Oproti slovenčine odpadáva nutnosť vyberať si medzi vykaním a tykaním. Na druhej strane je v angličtine oveľa bežnejšie oslovovanie krstným menom. „Ak píšeme niekomu, koho už poznáme, tak je zvyčajne ideálne použiť krstné meno – napríklad Hello Jana! Ak chceme byť formálni, tak Dear Ms. Slováčková,“ hovorí lektor angličtiny Bronislav Sobotka. Ekvivalent slovenského formálneho „dobrý deň“ v angličtine prakticky neexistuje, a preto je celkom bežné používať „hello“, v prípade veľmi formálneho oslovenia už vyššie uvedené „dear“. Chybou je spojiť neformálny pozdrav a formálne oslovenie, napríklad: „Hello Ms. Slováčková“, čo znie ako: „Čau, slečna Slováčková.“

Dvojitý zápor

Dvojitý negatív v štýle „nikdy som ten dokument nevidel“, s ktorým sa v slovenčine bežne stretávame, sa v angličtine zásadne nepoužíva. A pokiaľ by niekto náhodou napísal vetu ako: „I never didn’t see this document“, adresát by po jej prečítaní minimálne prekvapene zdvihol obočie, ale veľmi pravdepodobne by jej ani nerozumel.

Čiarky vo vetách

V slovenčine sme zvyknutí, že čiarky majú v písomnom prejave vo vetách jasne definované miesta, a pri snahe pôsobiť formálne majú mnohí pisatelia anglicky písaných e-mailov tendenciu umiestňovať čiarky na rovnaké miesta aj anglickom texte. To je však veľká chyba. Angličtina má úplne odlišné pravidlá pre umiestnenie čiarok vo vetách a tieto čiarky majú často inú funkciu oproti tým slovenským. Preto napríklad čiarka pred „that“ ako ekvivalent slovenskej spojky „že“ nepatrí.

Snaha znieť sofistikovane

Pisatelia anglických e-mailov niekedy v snahe znieť formálne a sofistikovane vytvárajú texty, ktoré sú až zbytočne zložité, majú prehnane rozvetvené súvetia a používajú príliš odborné slová. „E-maily píšeme tak, aby nám ľudia rozumeli a bolo jasné, čo píšeme, nie aby sme ich ohromovali našou sofistikovanou slovnou zásobou,“ radí Bronislav Sobotka. Používanie príliš archaických či sofistikovaných slov, ktoré si autor vyhľadal v slovníku, často len zvyšuje šancu na nedorozumenie. Ak sa pozriete na text písaný rodeným rečníkom, všimnete si, že v drvivej väčšine používa jednoduché vety a výrazy. Aj vďaka tomu jeho písomný prejav znie prirodzene. Tomu veľmi pomáha použitie frázových slovies, ktoré inak zložité súvetia dokážu efektívne a prirodzene vyjadriť v dvoch alebo troch slovách.

Rozlúčenie

Zatiaľ čo v hovorovej reči sa zvyčajne používa na rozlúčku slovo „bye“, v písanej, formálnej angličtine sa s týmto výrazom spravidla nestretávame a mali by ste sa mu vyhnúť. V niektorých anglických učebniciach uvádzané „Yours“, ktoré sa dáva pred podpis, už dnes znie archaicky a v e-mailoch sa nepoužíva. „Yours znie ako z listu z minulého storočia,“ poznamenáva Bronislav Sobotka. Najjednoduchšie je e-mail ukončiť formálnym „Best regards“, menej formálnym „Have a great day“ alebo jednoducho iba menom autora.

Rada na záver

Vo všeobecnosti platí, že čím jednoduchší jazyk a vyjadrovanie autor e-mailu používa, tým skôr sa vyhne potenciálnym nedorozumeniam a prípadným faux pas. Všetci zamestnanci, ktorí komunikujú s klientmi či obchodnými partnermi v angličtine, aj keď len príležitostne, by mali poznať základné návyky a formálne náležitosti anglickej písomnej komunikácie. Podobne tak by sa všetci mali pri písaní e-mailov držať ideálne vo svojej komfortnej zóne a nepúšťať sa do prehnane sofistikovaných textov, ktoré môžu spôsobiť nielen trápne situácie, ale v extrémnych prípadoch aj viac škody než úžitku.

 
Nastavenia súborov cookie