Up-skilling, re-skilling a cross-skilling: Akú formu môže mať vzdelávanie zamestnanca

19. 01. 2023 • 5 minút čítania

Zaškoľovanie zamestnancov do nových rolí a ich dosadzovanie na voľné pracovné miesta vo firme pomáha recruiterom riešiť súčasný, pálčivý problém – nájsť vhodných kandidátov na voľné pozície vo svojich firmách. Vzdelávanie zamestnancov však môže mať množstvo ďalších cieľov. A podľa toho, akým smerom sa má pracovník posúvať, sa rozlišujú tri základné princípy rozvoja: up-skilling, re-skilling a cross-skilling. Ukážeme vám, ako tieto tri princípy vyzerajú v praxi a ako ich do svojich vzdelávacích programov začleňujú štyri firmy.

Up-skilling, re-skilling a cross-skilling: Akú formu môže mať vzdelávanie zamestnanca

Up-skilling

„Up-skilling“ sa najčastejšie prekladá ako „zvyšovanie kvalifikácie“. Stručne povedané platí, že kedykoľvek pracovník rozvíja svoje schopnosti alebo sa učí novým zručnostiam, aby sa zlepšil v tom, čo robí, alebo aby si prehĺbil svoju expertízu, ide práve o up-skilling.

Príkladom up-skillingu tak môže byť obchodný zástupca, ktorý sa doučuje angličtinu, aby mohol lepšie komunikovať so zahraničnými klientmi. Alebo to môže byť developer školiaci sa v pokročilejších funkciách určitého programovacieho jazyka či projektový manažér, ktorý sa chystá zložiť certifikačnú skúšku z projektového riadenia. 

Hoci hlavným cieľom up-skillingu je rozvoj odborných kompetencií, kľúčovú úlohu zohráva tiež pri zvyšovaní spokojnosti zamestnancov a posilňovaní ich lojality k firme.

Takto up-skilling vníma aj Helena Římovská, Training & People Care Representative v spoločnosti Ness Czech. „Vzdelávanie zamestnancov chápeme ako kľúčový nástroj tak pre ich profesionálny rozvoj, ako aj pre motiváciu zotrvať vo firme alebo pre zvýšenie atraktivity pre nových kandidátov,“ uvádza Římovská. Up-skilling v Ness Czech je realizovaný kombináciou externého a interného vzdelávania

Zatiaľ čo z externých zdrojov firma využíva najmä odborné školenia zavŕšené certifikáciami, interné vzdelávanie pokrýva vlastnou platformou.

Vyvinuli sme vlastnú aplikáciu, tzv. Katalóg kurzov, v ktorom ponúkame desiatky kurzov, ktoré sú školené našimi zamestnancami. Obdobie covidu nás paradoxne prinútilo aplikáciu výrazne rozvinúť a väčšinu kurzov teraz ponúkame v online forme.

– Helena Římovská, Training & People Care Representative v spoločnosti Ness Czech

Svoju vlastnú internú školiacu platformu má aj spoločnosť Mars. „Našim spolupracovníkom (ako Mars nazýva svojich zamestnancov) ponúkame online portál nazvaný Mars University s tisíckami školení a e-learningov,“ hovorí Zuzana Lošáková, riaditeľka pre vonkajšie vzťahy pre strednú Európu. A dodáva, že online školenie je doplnené aj prezenčnými formami vzdelávania: „Spolupracovníkom umožňujeme okrem iného aj prácu v rôznych krajinách alebo spoluprácu s mentormi.Ako vyplýva aj z vyššie uvedených príkladov, up-skilling môže mať formu interného vzdelávania (interné školiace platformy, mentoring a pod.)aj externého školenia (online kurzy, workshopy, individuálny koučing a pod.), prípadne často ide o rôzne kombinácie viacerých foriem.

Re-skilling

Spomínaný up-skilling je proces, pri ktorom sa zručnosti pracovníka rozvíjajú vertikálne – jeho vedomosti sa prehlbujú a kvalifikácia zvyšuje. V prípade re-skillingu však ide o horizontálny rozvoj. Pracovník sa totiž učí úplne nové zručnosti – také, ktoré mu v budúcnosti umožnia vykonávať inú rolu. „Re-skilling“ preto možno chápať ako rekvalifikáciu. 

Re-skilling často predchádza tzv. horizontálnemu presunu zamestnanca, teda situácii, keď pracovník prejde v rámci rovnakej firmy z jedného oddelenia do iného a začne vykonávať inú rolu. V takom prípade sa pracovník na novú pozíciu zvyčajne pripravuje kombináciou interného vzdelávania a školení z externých zdrojov.

Firmy horizontálne presuny zamestnancov často podporujú cielene – pokiaľ chce pracovník zmeniť odbor, je pre firmu často výhodnejšie preškoliť súčasného zamestnanca, ako sa s ním rozlúčiť a na inú voľnú pozíciu zaškoľovať nového kandidáta.

Niekedy chcú zamestnanci úplne zmeniť odbor a my na to musíme byť pripravení. Počas kariérnych konzultácií som napríklad pomáhala kolegyni, ktorá sa chcela po úspešnej kariére na obchodnom oddelení posunúť do HR. Výhodou v tomto prípade je určite zamestnancova znalosť firemnej kultúry, procesov a systémov. To všetko mu urýchli onboarding na novú pozíciu.

– Iva Horká, školiteľka a kariérna konzultantka v SAP Services

Z rovnakých dôvodov sú horizontálne posuny podporované aj v spoločnosti Deloitte, ako hovorí Kateřina Jančík Repatá, Learning & Development Manager. „Prechody zamestnancov medzi oddeleniami pre nás nie sú novinkou. Veľkou výhodou je, že títo ľudia poznajú našu firemnú kultúru, prostredie a systémy, v ktorých pracujeme, takže nie je potrebný taký intenzívny onboarding ako pre úplného nováčika. Zároveň do nového tímu prinášajú ‚svieži vietor‘ – nové nápady a spôsoby práce. Investícia do preškolenia sa tak určite vyplatí.“

Niektorí zamestnávatelia, ako je napríkladSAP, sa snažia ísť horizontálnym posunom vyslovene naproti pomocou programov, pri ktorých si pracovníci na vlastnej koži odskúšajú iné roly. „Zamestnanci majú možnosť v rámci re-skillingu využiť rôzne metodiky, ako je tieňovanie, projektová práca či krátkodobé stáže,“ hovorí Iva Horká zo SAP. „Vo vybraných kľúčových tímoch majú k dispozícii aj nástroj SPEAK (Skills, Profile, Experience, Ability, Knowledge), pomocou ktorého si môžu otestovať svoje zručnosti a nechať si odporučiť vhodné vzdelávacie programy. Presne podľa toho, kam sa vo svojej kariére plánujú posunúť.“

Spoločnosť Mars ponúka špeciálny program s názvom Mars Leadership Experience (MLE), v rámci ktorého môžu mladí ľudia nastúpiť do firmy a počas troch rokov prejsť troma rôznymi pozíciami na troch oddeleniach. To všetko na rôznych trhoch.

Cross-skilling

Pod pojmom „cross-skilling“ sa ukrýva rozvoj zručností, ktoré tak pracovník môže využiť v rôznych rolách či tímoch v rámci firmy. Zamestnanci tak získavajú kompetencie, ktoré presahujú hranice ich súčasnej pracovnej pozície, a poznávajú fungovanie iných oddelení. Ako príklad môžeme uviesť obchodníka, ktorý sa školí v účtovníctve, aby vedel, ako fakturovať klientovi, alebo recruitera, ktorý sa učí základy programovania, pretože chce erudovanejšie komunikovať s kandidátmi pri nábore vývojárov.

Dôvodov, prečo u zamestnancov podporovať cross-skilling (či tiež cross-training), je hneď niekoľko. Zamestnanci získajú lepší prehľad a na problémy a úlohy pozerajú z viacerých uhlov pohľadu. Výsledkom je väčšie porozumenie medzi pracovníkmi a rôznymi oddeleniami, a tým aj väčšia spolunáležitosť v rámci celej firmy. Cross-skilling tiež podporuje spoluprácu medzi tímami a zdieľanie znalostí, čím zvyšuje zastupiteľnosť – pracovníci sú tak schopní za seba pokryť časť agendy, keď je to potrebné.

 Rovnako ako pri up-skillingu a re-skillingu, aj cross-skilling zručností môže mať nespočetné množstvo foriem.

„Niekedy sa využíva online vzdelávanie, niekedy klasické školenie, inokedy mentoring od seniorných kolegov,“ hovorí Kateřina Jančík Repatá z Deloitte a dodáva, že konkrétna podoba i zameranie cross-skilling školenia sa určuje podľa individuálnych potrieb jednotlivých zamestnancov. „Máme tak kolegov z HR, ktorí sa učia programovať v Pythone, alebo kolegov z auditu, ktorí sa učia predajným zručnostiam. V našom L&D tíme napríklad chceme mať základné povedomie o účtovníctve a biznisovom modeli firmy.“ 

Spoločnosť SAP ponúka tzv. „experiential learning“, teda zážitkové vzdelávanie. V rámci neho dostávajú zamestnanci možnosť niekoľkomesačnej stáže v inom tíme podľa vlastného výberu. Na základe dohody s manažérom venuje zamestnanec stáži časť svojho času – môže si vybrať čokoľvek od 10 % do 100%.

Zamestnanec tak získava nové zručnosti a inšpiráciu, ako robiť veci inak. Po ukončení stáže sa vráti do svojho pôvodného tímu; tentoraz však vybavený novými vedomosťami, zručnosťami a skúsenosťami, o ktoré sa delí so svojimi kolegami a z ktorých následne profituje celý tím.

– Iva Horká, školiteľka a kariérna konzultantka v SAP Services

Cross-skilling si zaslúži vo vzdelávacej stratégii svoje miesto – ide o nástroj, ktorý pomáha zlepšovať spoluprácu medzi tímami i kvalitu interných procesov. Zároveň rozširuje pracovníkom obzory a dáva im nové podnety. A vďaka tomu môže cross-skilling, v kombinácii s up-skillingom (a prípadne re-skillingom) prispievať k väčšej motivácii zamestnancov, a zabraňovať tak ich možnému odchodu.

 
Nastavenia súborov cookie