Chcete si udržať generáciu Z, dajte im zmysluplnú prácu, nie krysie preteky

13. 06. 2023 • 8 minút čítania

Mladí ľudia narodení okolo roku 2000 sa zatiaľ pozvoľna dostávajú do pracovného procesu. Už o dva roky však budú predstavovať 27 percent všetkej pracovnej sily. Čo očakávajú od kariéry, čo si myslia o vzdelávaní a ako s nimi majú zamestnávatelia pracovať?

Chcete si udržať generáciu Z, dajte im zmysluplnú prácu, nie krysie preteky

Digitálna generácia, app generation, post-mileniáli, generácia Z, zoomeri, snehové vločky. Toľko prezývok pre seba zatiaľ nenazhromaždila žiadna z predchádzajúcich generácií. Rozličné pomenovania väčšinou vychádzajú zo skutočnosti, že títo mladí ľudia vyrastali prakticky po celý život s internetom. Znamená to, že sa dobre orientujú v nových nástrojoch, neustále hľadajú cestu, ako si pomocou digitálnych zručností zjednodušiť život, a taktiež prakticky neustále konzumujú nové informácie online.

Len jedno označenie z vyššie uvedených sa z týchto definícií vymyká. Snehové vločky, alebo „snowflakes“ majú evokovať, že príslušníci generácie Z sú psychicky krehkejší ako staršie ročníky. Či je na tomto označení niečo pravdy, alebo ide len o medzigeneračný mýtus, to sa dozviete v nasledujúcom texte. Staršia časť generácie Z už každopádne svoje prvé zamestnanie má, mladšie ročníky sa do procesu budú zapájať v ďalších rokoch. A tak je jasné, že sa firmy budú musieť dôkladne zaoberať špecifikami, ktoré táto generácia má. Inak si ich totiž dlho neudržia.

Zbytočné hodiny? Ani náhodou

Krysie preteky. Tak sa hovorí pracovným pozíciám, ktoré sedia pri počítači od 9 do 17 a počas ôsmich hodín „najazdia“ myšou aj niekoľko kilometrov. Pre generáciu Z narodenú zhruba medzi rokmi 1995 a 2010 je taká predstava tou najhoršou nočnou morou. Zoomeri“ by totiž nedokázali chodiť do práce bez zmyslu. Nedokážu si predstaviť, že by sa len tak „prekávičkovali“ šichtou a potom si šli po svojom. Z bezúčelne presedených smien v kancelárii sa im hrôzou ježia chlpy na chrbte. Na rozdiel od predchádzajúcich generácií, si totiž extrémne vážia svoj čas. A nejde im primárne o voľný čas, ale celkovo o jeho efektívne využitie.

Kľúčové slovo, ktoré sa prelína naprieč hodnotami „zoomerov“ je totiž zmysel. Ak im zamestnávateľ umožní vidieť v práci zmysel, nemajú problém vrhnúť sa do plnenia pracovnej úlohy na sto percent. A keď sa pri ňom navyše cítia „naplnení“, sú dokonca ochotní prestať rozdeľovať osobný a pracovný život a pokojne sa položia do režimu „moja práca je môj život“. V takom prípade jednoznačne uprednostnia plné kalendáre pred prezívanou „šichtou“. Na to ale potrebujú osvieteného zamestnávateľa, ktorý ich vnímanie práce, šťastia a kariéry bezo zvyšku chápe a vie im k tomu vytvoriť zodpovedajúcu atmosféru.

Vzdelanie, posun, rozvoj na prvom mieste

Mladé „zetká“ vnímajú kariéru úplne inak, než ako bolo dlhé roky zvykom u ostatných generácií. Chcú v práci niečo dokázať a zároveň to chcú hneď. Ak sa im totiž zdá, že ich kariérny postup nie je dostatočne rýchly, strácajú motiváciu a často zamestnanie opúšťajú. Ponúka sa otázka, nakoľko vedia „zetká“ odhadnúť, na čo skutočne majú a čo s ich momentálnou kvalifikáciou môžu reálne dosiahnuť.

Práve tento rozpor medzi očakávaním a realitou demonštrujú čísla z výskumu marketingovej agentúry DFMG a výskumnej spoločnosti Behavio. Dáta hovoria, že silnú potrebu niečo ukázať má až 82 percent mladých „zoomerov“. Naplniť túto ambíciu sa ale darí len 20 percentám z nich. Firmy sa teda musia naučiť pracovať s potenciálom, ktorý si generácia Z do zamestnania prináša. Ak sa im podarí zaistiť zodpovedajúce podmienky, môžu sa z nich stať zapálení zamestnanci, ktorí pre firmu dýchajú. V opačnom prípade sa môžu s mladými zoomermi pomerne rýchlo rozlúčiť.

Základným predpokladom, ako udržať zápal čerstvých zamestnancov generácie Z je kvalitná ponuka vzdelávania a rozvoja. Zoomeri sú prvou generáciou, ktorá po rozvoji v práci bytostne túži. Chcú sa učiť nové veci a byť zapojení v nových projektoch. Majú ale špecifickú predstavu, ako taký tréning a zvyšovanie kvalifikácie prebieha. Je samozrejme, že „app generation“ automaticky predpokladá, že ponuka kurzov bude v atraktívnom digitálnom balení. To im ale zďaleka nestačí. Zoomeri budú ochotní zapojiť sa do akéhokoľvek vzdelávania, ak bude navrhnuté tak, aby mohli získané zručnosti ihneď používať v práci. Ak sa toto L&D špecialistom podarí, získajú pre firmu mladú armádu nadšencov, ktorá nebude hľadieť na počet hodín v práci, ale na kvalitné dokončenie úlohy. A pozor, „zetká“ budú chcieť viac kurzov. A opakovane. Jednorazové školenie ich rozbehnutý motor neuspokojí.

Duševná pohoda? Absolútna priorita

A ako sú na tom teda zoomeri so spomínanou psychikou? Môže to byť v práci prekážka? Mladé „zetká“ sú považované staršími generáciami v práci za lenivých a psychicky krehkých jedincov. Práve tento postoj starších k mladším dokonca vyústil v pomenovanie celej generácie Z – „snehové vločky“. Tento predsudok sa ale nezakladá na pravde. Vychádza totiž zo subjektívneho pohľadu starších ľudí, ktorí motiváciám zoomerov dostatočne nerozumejú.

Nedávny prieskum Stanfordskej univerzity odhalil, že staršie generácie súdili „zetká“ na základe ich rozdielneho postoja k istým zakoreneným aktivitám. Typickým príkladom boli napríklad letné brigády, ku ktorým majú zoomeri oveľa vlažnejší vzťah ako predchádzajúce generácie. Málokto z kritikov si ale uvedomil, že mnohí mladí si vedia zarobiť peniaze inak, než zberom jabĺk cez prázdniny. Napríklad vytváraním obsahu na sociálnych sieťach či monetizáciou product placementu.

Ďalším opakujúcim sa príkladom, podľa ktorého „starí“ hodnotili „zetká“ bol vzťah k vlastníctvu vodičáka. Generácia Z už ale o tento kedysi vymodlený dokument jednoducho nejaví záujem. To ale neznamená, že sú leniví, ale že len necítia potrebu vlastniť automobil. V ich modernom životnom štýle zabrali miesto iné spôsoby dopravy z miesta na miesto. Pre zoomerov je pohodlnejšie požičať si elektrokolobežku alebo objednať Uber.

Vystresovaná generácia

Zjednodušene povedzme, že „zetká“ lenivé nie sú. A čo tá krehká psychika? Pravdou je, že „zetká“ dospievali s nikdy nekončiacim prísunom informácií z internetu. Prehltenosť negatívnymi správami o pandémii, vojne či energetickej chudobe mohla byť dielikom, ktorý prispel k ich slabšej psychike.

Podľa výskumu spoločnosti Deloitte sa takmer polovica generácie Z (46 %) cíti neustále alebo väčšinu času v strese. Dôvodom ich pocitu je okrem obáv o osobné financie a blaho ich priateľov aj veľká pracovná záťaž. Tú vnímajú tak, že sú nútení pracovať aj po pracovnom čase. Takmer štvrtina zoomerov hovorí, že musia odpovedať na pracovné e-maily po skončení práce najmenej päť dní v týždni.

Fakty o celej jednej psychicky labilnej generácii potvrdzujú aj čísla z prieskumu DFMG a výskumnej agentúry Behavio, ktoré hovoria, že 42 % českých zoomerov je neustále pod stresom a 47 % (zdroj: Deloitte) z nich sa cíti vyhorene kvôli vysokým nárokom vo svojom zamestnaní.

Firmy sa tak musia zžiť s novou situáciou. Psychohygiena musí byť súčasťou firemného vzdelávania a rozvoja pre celú jednu nastupujúcu generáciu.

Ako zapojiť generáciu Z v práci

Čo môže zamestnávateľ urobiť, aby do mladých zoomerov napumpoval spokojnosť, a tým zvýšil ich produktivitu.

1. Umožnite im vzdelávanie a nechajte ich učiť sa nové veci.

Zoomeri sú charakteristickí tým, že v pracovnom procese priamo prahnú po získavaní nových zručností. Nemajú problém sa sami namotivovať, pretože si uvedomujú, aké dôležité je zvyšovať úroveň svojich zručností. Zamestnávateľ, ktorý chce využiť zoomerský ťah na bránu (to, keď vidia v práci zmysel), musí pre post-mileniálnu generáciu pripraviť dostatočne široký výber vzdelávacích kurzov. A tu musia špecialisti z L&D zbystriť svoje zmysly a zamyslieť sa nad tým, aké programy pre osobný rozvoj „zetkám“ ponúknuť. Táto generácia totiž vyrástla s mobilom v ruke, a tak pre nich prichádza do úvahy len digitálna cesta. Microlearning, počas ktorého budú zoomeri konzumovať nové znalosti v krátkych výukových „sústach“, AI, rozšírená realita a výučba, ktorej tempo si „zetká“ určia samé, to je pre ich motiváciu úplný základ. Nemenej dôležité pre nich ale je, ako firma zaistí, aby novonadobudnuté znalosti mohli mladí zoomeri okamžite používať v praxi. Podobné zistenia sa objavili v nedávnom prieskume vzdelávacej platformy Seduo (november 2022), kde platili pre všetky vekové skupiny. Zdá sa teda, že tzv. učiť sa do steny bez možnosti aplikácie v ďalšej práci už nebaví vôbec nikoho.

2. Kontinuálne štúdium je nutná podmienka

Na rozdiel od mileniálov či starších generácií, „zetká“ nemožno opiť rožkom. Sú natoľko sebavedomí a rozhodní, že ich jednorazové školenie neuspokojí. A keďže je spokojnosť, zmysluplné trávenie času a neustály rozvoj motorom ich výkonnosti, zostáva zamestnávateľom jediné: musia zoomerov zásobovať kontinuálnym prúdom vzdelávacích príležitostí. Touto investíciou si firmy budú schopné zoomerov udržať „zapojených“ a nakoniec profitovať z nadšených mladých zamestnancov.

3. Spätná väzba ako pevná súčasť stratégie

Zamestnávatelia by mali podrobne preskúmať, čo sú zoomeri zač. Povrchné vnímanie post-mileniálnej generácie môže viesť k tragickým pracovným výsledkom. Hoci by sa mohlo zdať, že sú „zetká“ samotári, lebo vyrastali s mobilom na Youtube a Tik-Toku, dáta hovoria niečo iné. Mladí muži a ženy narodení okolo roku 2000 si okrem nadväznosti na online svet nečakane silne vážia normálnu offlineovú komunikáciu. A to je dôvod, prečo zamestnávatelia nesmú zabúdať na starý dobrý „feedback“. Naplánujte preto dopredu sériu feedbackov, kde s nimi preberiete možnosti zlepšenia. Áno, tento eufemizmus naznačuje, že zoomeri sú zatiaľ najcitlivejšou žijúcou generáciou a reagujú na tvrdú kritiku inak, než boli zamestnávatelia zvyknutí.

4. Psychohygiena v práci

Ešte pred pár rokmi sa firmy o psychickú pohodu svojich zamestnancov takmer nezaujímali. Teraz sa však duševný stav stáva trendom, ktorý bude ešte naberať na význame. Predčasne vyhorení či vystresovaní zoomeri ale budú starostlivosť o svoje duševné zdravie od svojich zamestnávateľov priamo vyžadovať. Aj podľa toho si budú vyberať, kde sa nechajú zamestnať. Tie firmy, ktoré budú mať v ponuke vzdelávacie programy týkajúce sa psychohygieny a pôjdu zoomerom naproti, budú mať ďalšiu konkurenčnú výhodu na trhu práce, kde za pár rokov nebude dosť kvalifikovaných pracovníkov.

 
Nastavenia súborov cookie