Blended learning

03. 02. 2023 • 3 minúty čítania
Blended learning

Čo je to blended learning?

Termín blended learning možno preložiť ako zmiešané alebo hybridné vzdelávanie. V podstate v sebe zahŕňa to najlepšie z online a offline vzdelávania. Využíva kombináciu výhod online učenia, kde sa študujúci vzdeláva sám a následne ho dopĺňa o fyzické interakcie s lektorom a ostatnými študentmi. 

Na čo je dobrý?

Online vzdelávanie umožňuje firme preškoliť veľký počet zamestnancov za relatívne nízke náklady. Nie je potrebné zabezpečiť učebne, zháňať lektorov, koordinovať čas všetkých zúčastnených študentov ani platiť za dopravu účastníkov (často z rôznych častí krajiny). Online vzdelávanie tiež dovoľuje zamestnancom, aby sa k lekciám vrátili neskôr, ak si potrebujú niektoré vedomosti osviežiť. Navyše majú k informáciám prístup z mobilu, tabletu či počítača, a tak si ich môžu kedykoľvek znova zobraziť.

Aký je teda dôvod vrátiť sa do klasickej učebne? Jednoduchý. Existujú zručnosti, ktoré sa dajú ľahko naučiť v online prostredí, ale ich precvičenie vyžaduje interakciu so skutočnými ľuďmi. Preto po teoretickej fáze, ktorá prebieha prostredníctvom online výučby, prichádza praktická časť v tradičnej učebni, kde si študenti s lektorom môžu na vlastnej koži vyskúšať, ako získané vedomosti používať. K vedomostiam z online môžu pridať simulované situácie, v ktorých si s lektorom a ostatnými študentmi napríklad zahrajú roly, pre ktoré sa daný „skill“ hodí. 

Pre koho je vhodný?

Blended learning je vhodný pre každý typ študenta: od tradične zameraných žiakov cez mileniálov až po najmladšie online zamerané ročníky. Využíva totiž metodiky, ktoré predstavujú to najlepšie z oboch svetov (online aj offline). Na jednej strane odbúrava všetky tradične zastarané prvky prezenčného vzdelávania (dlhé hodiny na školeniach v učebniach), na druhej strane tiež umožňuje vyskúšať si získané vedomosti s vyučujúcim. Onlinová časť je tiež jednoduchá na používanie aj pre zamestnancov, ktorí sú v digitálnych zručnostiach slabší.

To najlepšie z oboch svetov, navyše „ušité na mieru“

Ak školíte nesúrodú skupinu študentov tradičnou metódou prezenčného štúdia, je takmer nemožné vyhovieť študijným požiadavkám každého študujúceho v triede. Pre niektorých je tempo príliš rýchle, pre iných, naopak, pomalé, iní neudržia pozornosť či si správne nerobia poznámky a vedomosti sa po školení okamžite vyparia. Keď sa firma rozhodne využiť metódy hybridného vzdelávania, tieto nevýhody odpadávajú. Školitelia môžu ušiť pomer online samoštúdia a prezenčného školenia presne tak, ako im najviac vyhovuje. Do úvahy pritom môžu brať typ učiva a mieru potreby prezenčného preškolenia s lektormi v učebni. Dobre premyslená stratégia takéhoto hybridného vzdelávania potom povedie k efektívnejšiemu preškoleniu, nižším nákladom a vo výsledku hlavne k tomu, že pracovníci si získané informácie ľahšie prenesú do skutočnej práce. 

Výhody blended learningu

  • nízke náklady (online časť znižuje celkové náklady na učebne, lektorov či dopravu študujúcich)
  • vyššia miera zapojenia zamestnancov (online samoštúdium umožňuje každému zamestnancovi študovať vlastným tempom a vrátiť sa k učivu, keď potrebuje. To samo osebe zvyšuje šance, že sa zamestnanci budú chcieť vzdelávať)
  • nové trendy a spätná väzba (hybridná forma školenia umožňuje školiteľom rýchlo zapracovávať nové poznatky a meniť jednotlivé učebné plány. Spätná väzba v tejto metóde pochádza od lektora v učebni, kde si študent overuje, či látku správne pochopil)
  • väčší dosah (online časť dovoľuje lacno vyškoliť oveľa väčší počet zamestnancov)
  • možnosť ušiť na mieru (pomer online a offline vzdelávania je možné meniť tak, aby čo najlepšie vyhovoval cieľu projektu)
 
Nastavenia súborov cookie