Learning Experience Platform (LXP)

22. 06. 2023 • 2 minúty čítania
Learning Experience Platform (LXP)

Learning Experience Platform (LXP) je softvérový nástroj, ktorý umožňuje organizáciu a správu digitálneho vzdelávania. Hlavným cieľom LXP je poskytovať používateľom (študentom, zamestnancom a ostatným záujemcom) personalizovaný, interaktívny a prístupný spôsob učenia sa a rozvoja.

V čom sa líši LXP od Learning Management System (LMS)? Kým LMS sa zameriava na správu a organizáciu kurzov, LXP umožňuje používateľom prístup k vzdelávacím materiálom z rôznych zdrojov. To znamená, že LXP poskytuje používateľom možnosť učiť sa v kontexte vlastných pracovných rolí a potrieb, čo vedie k väčšiemu uplatneniu nových znalostí a zručností v praxi.

Personalizácia obsahu

LXP umožňuje používateľom jednoduchý a efektívny prístup k rôznym typom vzdelávacieho obsahu, ako sú videá, články, e-knihy, kurzy a ďalšie. Vďaka personalizácii obsahu a odporúčaniu relevantných vzdelávacích aktivít sa zvyšuje motivácia a zapojenie zamestnancov do vzdelávacieho procesu.

LXP tiež umožňuje sledovať pokrok a výsledky používateľov. Zamestnávatelia môžu vďaka tomu zhodnotiť efektivitu vzdelávacieho procesu a prispôsobiť ho potrebám svojich zamestnancov.

Trh s LXP bude rásť

Prvé LXP boli vytvorené ako reakcia na rastúcu popularitu sociálnych médií, ktoré umožňujú používateľom personalizovaný prístup k informáciám. LXP si túto myšlienku osvojili a rozšírili ju do oblasti digitálneho vzdelávania.

Podľa štúdie spoločnosti MarketsandMarkets z roku 2020 sa očakáva, že trh s LXP bude do roku 2025 dosahovať hodnotu približne 15 miliárd USD. V súčasnosti existuje na trhu mnoho rôznych LXP, ktoré sa líšia funkciami, rozsahom ponúkaného vzdelávacieho obsahu a ďalšími parametrami. K najpopulárnejším LXP patrí napríklad Docebo, Degreed, EdCast, Cornerstone a mnoho ďalších.

 
Nastavenia súborov cookie