Andersonova metóda

12. 05. 2023 • 1 minúta čítania
Andersonova metóda

Andersonova metóda patrí k ďalším modelom, ktoré pomáhajú organizáciám merať vzdelávanie. Na rozdiel od klasického Kirkpatrickovho modelu či jeho rozšírenejšej verzie – Phillipsovho modelu sa sústredí na vyhodnotenie vzdelávacej stratégie ako celku. Nezaoberá sa teda meraním jednotlivých vzdelávacích programov.

Andersonova metóda sa zameriava na dve hlavné výzvy:

  • Ako merať vzdelanie (mnoho firiem nevie vzdelávanie správne vyhodnocovať).
  • Aký prínos prinieslo vzdelávanie organizácii (manažéri často vyžadujú, aby vzdelávanie prebiehalo s prihliadnutím na efektívne vynaložené náklady).

Oproti ostatným vyššie menovaným modelom merania vzdelávania je Andersonov model oveľa jednoduchší a vystačí si s iba tromi vyhodnocovacími parametrami:

Fáza 1

Určuje, ako sa vzdelávanie stretáva so strategickými prioritami organizácie.

Táto fáza identifikuje, či vzdelávací program berie do úvahy firemné priority, ako napr. zvýšenie predaja prostredníctvom tréningu.

Fáza 2

Požaduje, aby organizácia pri meraní používala škálu metód.

Model nešpecifikuje, ktoré by sa mali použiť, ale naznačuje oblasti merania, ktoré by sa mali pokryť.

Fáza 3

Požaduje, aby organizácia použila najrelevantnejší dostupný prístup.

Model berie do úvahy špecifiká rôznych firiem, a preto vyzýva organizácie, aby si vybrali také nástroje, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám.

 
Nastavenia súborov cookie