Kirkpatrickov model

01. 02. 2023 • 3 minúty čítania
Kirkpatrickov model

Čo je Kirkpatrickov model a na čo slúži?

Kirkpatrickov model je medzinárodne uznávaný nástroj na hodnotenie výsledkov vzdelávacích programov. Pozostáva zo štyroch úrovní hodnotenia: reakcia, učenie, správanie a výsledky. Najčastejšie sa zobrazuje ako 4-úrovňová pyramída, ktorá znázorňuje vertikálny vzťah medzi jednotlivými fázami hodnotenia. Kirkpatrickov model odpovedá na otázky, ako je vzdelávací proces prospešný, ako je prenositeľný do praxe a aké prináša výsledky.

Ako Kirkpatrickov 4-úrovňový model funguje?

Prvá fáza „reakcia“ vyhodnocuje reakcie študentov a ich spokojnosť s daným vzdelávacím procesom (školenie, výučba atď.). Druhá fáza „učenie“ analyzuje nadobudnutie teoretických vedomostí, teda čo nové sa študenti naučili, prípadne či zmenili svoj postoj k danej téme.

Tretia fáza modelu „správanie“ vyhodnocuje, či študenti upravili na základe nových poznatkov svoje správanie a preniesli ich do každodennej praxe. Nakoniec štvrtá a posledná fáza sa zameriava na skutočné vplyvy vzdelávacieho procesu na fungovanie firmy, inštitúcie, spoločnosti, skupiny atď.

Kirkpatrickov model ako reakcia na neúspech

V 60. rokoch minulého storočia investovala americká vláda milióny dolárov do revolučných reforiem celého vzdelávacieho systému. Zaviedli sa nové pravidlá, vytvorili sa nové príručky a vydali sa nové učebnice. Napriek premyslenému zavedeniu všetkých zmien sa však po určitom čase ukázalo, že zmeny neviedli k lepším výsledkom. Naopak, americkí žiaci sa podstatne zhoršili.

Tieto zistenia otvorili vážnu debatu, či by bolo možné dané reformy vyhodnocovať už v priebehu zavádzania a vyvarovať sa negatívnym výsledkom. Ako reakciu na tento neúspech tak vzniklo mnoho evaluačných metód, ktoré sa zameriavali práve na vzdelávacie procesy. Jednou z nich, ktorá sa používa dodnes, je práve Kirkpatrickov model.

Úspech vzdelávacích procesov podľa Kirkpatricka

Nastavenie vzdelávacích procesov vo firmách a v inštitúciách tak, aby boli skutočne všestranne prospešné, nie je vôbec jednoduché. Okrem samotného zavedenia modelu Kirkpatrick uvádza aj ďalšie podmienky, ktoré sú pre úspech vzdelávacieho procesu potrebné:

  • zohľadnenie potrieb zúčastnených,
  • nastavenie cieľov školenia,
  • zostavenie harmonogramu školenia,
  • realizácia školení v správnom čase,
  • účasť všetkých zainteresovaných,
  • výber správnych školiteľov,
  • výber správnej vzdelávacej techniky,
  • splnenie cieľov,
  • spokojnosť zúčastnených,
  • evaluácia.

Limity Kirkpatrickovho modelu

Od 60. rokov minulého storočia sa zásadne zmenil spôsob, akým sa ľudia vzdelávajú. V súčasnosti sa do popredia dostávajú neformálne metódy učenia alebo zacielené vzdelávanie pomocou online platforiem. Tie tak pracujú s ľuďmi úplne inak, ako to bolo pred 60 rokmi.

Ďalšou nevýhodou je, že analýzy úrovní 3 a 4, ktoré sú pre firmy a inštitúcie najzaujímavejšie, sú náročné na čas, zdroje aj financie. Kirkpatrickov model teda nemusí byť praktický pre všetky organizácie. Najmä pre tie, ktoré napríklad nemajú HR oddelenie na vykonávanie analýz.

Evolúcia Kirkpatrickovho modelu

Donald Kirkpatrick prvýkrát publikoval svoj model v roku 1959. Sám si už vtedy uvedomoval jeho limity. V nasledujúcich rokoch ho niekoľkokrát aktualizoval, najprv v roku 1975 a opäť v roku 1993, keď vydal svoju najznámejšiu prácu Evaluating Training Programs.

Štafetu potom prevzal jeho syn James so svojou manželkou Wendy Kayser Kirkpatrickovou. V roku 2016 James a Wendy zrevidovali pôvodnú teóriu a predstavili „Kirkpatrickov model nového sveta“ vo svojej knihe Four Levels of Training Evaluation.

 
Nastavenia súborov cookie