Flipped learning (prevrátená výučba)

15. 05. 2023 • 2 minúty čítania
Flipped learning (prevrátená výučba)

Prevrátená výučba, známa aj ako flipped learning, je moderná vzdelávacia metóda, ktorá zahŕňa inverzný prístup k tradičnému modelu výučby. V tejto metóde študenti najprv samostatne študujú vopred pripravený materiál, ako sú videá, prezentácie alebo skriptá, a potom diskutujú a používajú novonadobudnuté znalosti v triede.

Prevrátená výučba sa stáva stále populárnejšou aj v oblasti firemného vzdelávania, pretože zamestnancom poskytuje možnosť učiť sa vlastným tempom a spôsobom, ktorý im najlepšie vyhovuje. Okrem toho môžu lektori spoločný čas využiť na skúšanie znalostí v praxi, venovať sa tímovej spolupráci a individuálnemu coachingu, namiesto toho, aby trávili väčšinu času výkladom daného materiálu.

Štúdia hovorí jasne

Existuje mnoho výskumov a štúdií, ktoré potvrdzujú účinnosť prevrátenej výučby vo firemnom vzdelávaní, napríklad štúdia vykonaná spoločnosťou Towards Maturity. Táto štúdia ukázala, že 92 % respondentov, ktorí použili prevrátenú výučbu, videlo zlepšenie produktivity a 81 % respondentov zaznamenalo zlepšenie spokojnosti zamestnancov s vzdelávaním.

Známy koncept

Zaujímavosťou je, že koncept prevrátenej výučby nie je nový. Prvá zmienka o ňom sa objavila už v roku 1990 v práci Mortona Goldsteina „Use of Video in Teacher Education“. Až s rozvojom moderných technológií sa však táto metóda stala skutočne praktickou a efektívnou pre vzdelávanie.

Naprieč časovými zónami

Prevrátená výučba môže byť tiež veľmi užitočná v situáciách, keď sú študenti alebo zamestnanci „rozptýlení“ geograficky alebo časovo. Môžu si totiž prehrávať výukové materiály vo svojom vlastnom čase a z miesta, ktoré im vyhovuje. Prevrátená výučba tiež môže byť veľmi užitočná pre študentov alebo zamestnancov s rôznymi úrovňami znalostí, pretože každý z nich môže študovať podľa svojho tempa a potrieb.

 
Nastavenia súborov cookie