Social learning (spoločenské učenie)

16. 05. 2023 • 3 minúty čítania
Social learning (spoločenské učenie)

Social learning (po slovensky spoločenské učenie) je výuková metóda, ktorá kladie dôraz na učenie prostredníctvom interakcie s ostatnými ľuďmi v rámci skupiny alebo komunity. Metóda stojí na predpoklade, že ľudia sa môžu naučiť viac, ak majú možnosť diskutovať s ostatnými, zdieľať svoje názory a skúsenosti a spolupracovať na riešení úloh.

Učenie s kolegami

V súčasnosti sa social learning stáva stále populárnejším aj v rámci firemného vzdelávania. Mnoho firiem využíva túto metódu ako prostriedok pre rozvoj svojich zamestnancov, napríklad prostredníctvom workshopov, teambuildingu a ďalších aktivít zameraných na spoluprácu a výmenu znalostí.

Napriek tomu, že sa social learning môže zdať ako nový trend, ide vlastne o návrat ku koreňom tradičného vzdelávania. V minulosti bolo normálne, že sa mladší učili od starších a skúsenejších osôb. Súčasný spôsob social learningu len využíva moderné technológie, ktoré umožňujú jednoduché a efektívne prepojenie ľudí v rámci spoločnosti, a tým vytvárajú nové možnosti.

Mentor – prenos skúseností

Zaujímavým príkladom využitia social learningu vo firemnom vzdelávaní je tzv. „mentoring program“, kde skúsenejší zamestnanci pomáhajú nováčikom v práci. Tento spôsob učenia sa osvedčil ako veľmi účinný nástroj pri prenášaní praktických znalostí a zlepšovaní výkonnosti zamestnancov.

Prostredie počítačových hier

Social learning si prirodzene našiel uplatnenie v oblasti online hier. Hráči sa tu učia od seba navzájom a spolupracujú na riešení rôznych problémov, čo vedie k vytvoreniu silnej komunity a zlepšeniu výkonnosti jednotlivých hráčov.

Peer learning

Ďalším príkladom využitia social learningu vo firemnom vzdelávaní je tzv. „peer learning“, kde sa zamestnanci učia od svojich kolegov a spolupracovníkov. Tento spôsob učenia sa ukázal byť veľmi efektívny, pretože ľudia majú tendenciu viac veriť svojim rovesníkom a lepšie sa s nimi identifikovať. Peer learning tiež vedie k väčšej spolupráci a komunikácii medzi zamestnancami, čo môže mať pozitívny vplyv na vzťahy v pracovnom prostredí.

Uplatnenie v e-learningu

Social learning sa stáva aj dôležitým prvkom e-learningu, kde je prostredníctvom diskusií, zdieľania skúseností a spolupráce medzi študentmi umožnené zlepšenie kvality vzdelávania. Interaktívne prvky v online kurzoch potom študentom pomáhajú lepšie si zapamätať učivo a aplikovať ho v praxi.

Pozor na nevýhody

Ako každá metóda, aj social learning má však svoje nevýhody. Ak nie je dobre organizovaný, môže viesť k prehlteniu informáciami a strate pozornosti. Takisto, ak sú v skupine ľudia s rôznymi úrovňami znalostí a skúseností, môže byť pre niektorých z nich ťažké udržať krok a zapojiť sa do diskusií. V neposlednom rade je dôležité uvedomiť si, že social learning nenahrádza klasické vzdelávacie metódy, ale skôr ich dopĺňa a posilňuje.

Vedeli ste, že…?

Každá nová vzdelávacia (aj iná) metóda má svojich zástancov a odporcov. A je prirodzené, že sa priaznivci sústredia do jednej skupiny. Aj social learning má od roku 2019 takú platformu. Volá sa Social Learning Network a zameriava sa na výskum a propagáciu tejto účinnej metódy vzdelávania.

 
Nastavenia súborov cookie