Mentoring alebo koučing 

28. 01. 2023 • 3 minúty čítania
Mentoring alebo koučing 

Aký je rozdiel medzi mentoringom a koučingom 

V čom sa oba nástroje profesionálneho a osobného rozvoja líšia? To je najčastejšia otázka, ktorú si na prvom stretnutí vypočujú tak kouč, ako aj mentor. Pokiaľ ide o profesionálne zručnosti, ktoré sú od kouča či mentora požadované, nie je medzi nimi veľký rozdiel. Obe techniky osobného rozvoja sa líšia hlavne v štruktúre a cieľoch.

Pre správne pochopenie rozdielu je užitočné pripomenúť si definície oboch vzdelávacích techník:

Koučing je definovaný ako: proces podporujúci hľadanie individuálnych riešení pre jednotlivca v ním zvolenej oblasti. Kouč hľadá s klientom riešenie spoločne. Lepšie pochopenie podstaty koučingu uľahčuje metafora kočiša (v angličtine coach) alebo dostavníka ako prostriedku pomáhajúceho dostať sa dôležitej osobe pohodlným spôsobom z miesta, kde je, na miesto, kde chce byť.

Mentoring: Najjednoduchšia definícia hovorí, že „mentor je skúsený a dôveryhodný radca“.

Najlepšie rozdiel medzi mentoringom a koučingom pochopíme, ak si obe disciplíny definujeme podľa rôznych kritérií a uvidíme, ako sa v daných oblastiach líšia.

Podľa časovej náročnosti:

Mentoring býva zvyčajne dlhodobý vzťah s klientom, ktorý trvá jeden, dva alebo viac rokov.

Koučing sa zvyčajne vymedzuje na kratšie časové obdobie – do šiestich mesiacov, niekedy až do jedného roku.

Podľa zamerania:

Mentoring sa zameriava na osobný rozvoj, nevymedzuje sa však len na čiastočné zlepšenie v rámci súčasného zamestnania. Zameriava sa skôr na vzdialenejšiu budúcnosť klienta a samotný prístup je možné nazvať holistickým (celostným).

Koučing je zameraný viac na výkon a zlepšovanie profesijných výsledkov v súčasnej práci klienta.

Podľa štruktúry:

Mentoring: Stretnutia s klientom bývajú neformálne a ich frekvencia sa riadi potrebami klienta.

Koučing: Stretnutia s klientom sa odohrávajú na pravidelnej báze, týždenne, raz za 14 dní či raz mesačne. 

Podľa agendy: 

Mentoring: Témy jednotlivých stretnutí si určuje klient. Mentor jeho výber nespochybňuje. 

Koučing: Agendu tvoria kouč a klient spoločne tak, aby spolu nakoniec splnili požiadavky klienta.

Podľa výstupu:

Mentoring: Výsledky mentoringu sa v čase môžu meniť. Nejde ani tak o meranie zlepšenia, ale o celkový osobný rozvoj.

Koučing: Výsledky koučingu sú konkrétne a merateľné. Mali by nakoniec ukázať zlepšenia a pozitívne zmeny v oblasti, ktorú si klient vybral.

Ako nájsť mentora a kouča 

Mentor môže byť rešpektovaná osoba vo vašom odbore, skúsenejší kolega z práce a často  aj nadriadený. Pokiaľ sa s danou osobou už poznáte, vznikajú pre vzťah mentor – klient ideálne podmienky. V prípade, že sa vo vašom okolí nikto takýto nevyskytuje, môžete skúsiť hľadať na profesijných portáloch.

Pri hľadaní kouča buďte trpezliví a urobte si „domácu úlohu“. Dajte si čas, preštudujte si profesijné organizácie, ktoré definujú, čo by mal certifikovaný kouč vedieť, a prípadne si vyskúšajte prvú lekciu online zadarmo. Ide o veľmi individualizovanú službu, takže vám nemusí sedieť každý. 

 
Nastavenia súborov cookie