Learning in the Flow of Work

26. 01. 2023 • 3 minúty čítania
Learning in the Flow of Work

Čo je Learning in the Flow of Work a na čo slúži?

Learning in the Flow of Work znamená v doslovnom preklade „učenie v priebehu práce“. Pomocou tejto metódy sa zamestnanci pravidelne vzdelávajú v minilekciách trvajúcich jednotky minút, a to kedykoľvek majú priestor a chuť. Výhodou je rýchle a intenzívne vstrebávanie informácií, ktoré sú ihneď použiteľné v práci. Vzdelávanie sa navyše stáva plnohodnotnou súčasťou každého pracovného dňa.

Prečo je učenie „in the Flow of Work“ efektívne?

Táto forma vzdelávania je postavená na moderných technológiách, platformách a aplikáciách. Učenie v priebehu práce umožňuje okamžité použitie nového poznatku pri riešení aktuálnych pracovných úloh. Ľudia si tak môžu rýchlejšie vyskúšať a osvojiť danú zručnosť a lepšie si ju taktiež zapamätajú.

Takzvané „učenie v priebehu práce“ poskytuje zamestnancom značnú flexibilitu. Vstrebávajú totiž nové vedomosti v čase a mieste, ktoré im na učenie najviac vyhovuje. Ak sa týmto spôsobom učia pravidelne, oveľa efektívnejšie rozvíjajú svoje schopnosti. Vo výsledku tak prináša táto metóda firmám schopnejších, výkonnejších a spokojnejších zamestnancov.

Odkiaľ sa vzal pojem „Learning in the Flow of Work“?

Termín „Learning in the Flow of Work“  definoval ako prvý v roku 2018 Josh Bersin, jeden z najskúsenejších odborníkov v oblasti L&D. Opísal túto metódu ako „knowledge pills“ (vedomostné pilulky), ktoré si dávkujeme podľa našich potrieb a možností každý pracovný deň.

Bersin vo svojich analýzach ukázal, že súčasné pracovné tempo vyžaduje na mnohých pozíciách radikálnu zmenu vo vzdelávaní. Veľké školiace programy už prestávajú byť efektívne pre firmy aj zamestnancov. Ľudia si z nich pamätajú len zlomok informácií, veľa z týchto informácií ani nepotrebujú. Okrem toho s rýchlymi zmenami na trhu takéto školenia nereagujú na aktuálny vývoj v odboroch.

Hlavné výhody učenia sa „in the Flow of Work“?

Vzdelávanie v priebehu pracovného procesu sa výrazne líši od toho, na čo boli firmy v minulosti zvyknuté. Cestu k zmene otvorili nové technologické možnosti a globálne „lockdowny“ na začiatku pandémie v rokoch 2020 a 2021. Medzi hlavné výhody „učenia v priebehu práce“ patria:

  • okamžité použitie v pracovných činnostiach a úlohách,
  • vysoká úroveň koncentrácie a motivácie učiť sa,
  • flexibilita učenia podľa osobných schopností a možností,
  • zameranie lekcií podľa potrieb konkrétnej pozície,
  • atraktívna forma vzdelávania pomocou moderných technológií,
  • využívate najaktuálnejších poznatkov a zručností,
  • rýchla adaptácia obsahu novým trendom a vývoj v odbore,
  • vzdelávanie je integrálnou súčasťou pracovného procesu,
  • nezaťažuje nadmierou informácií.
 
Nastavenia súborov cookie