LMS alebo Learning Management System

22. 06. 2023 • 2 minúty čítania
LMS alebo Learning Management System

Learning Management System (LMS) je softvérový systém, ktorý umožňuje správu vzdelávania. Preložené z angličtiny – ide o systém riadenia výučby, ktorý bol vytvorený preto, aby sa študentom aj školiteľom zjednodušilo a zefektívnilo štúdium.

Využitie LMS vzdelávania v posledných rokoch rastie a stáva sa stále populárnejšou voľbou pre školy, organizácie aj firmy. K hlavným výhodám LMS patrí jednoduchá správa, možnosť personalizácie, vysoká dostupnosť a rýchlosť samotnej výučby.

Na čo je LMS?

Dobrý systém pre správu vzdelávania obsahuje nástroje na komunikáciu a riadenie štúdia (evidenciu študentov, katalóg kurzov, diskusné fóra, nástenky alebo chatovacie miestnosti). Zároveň umožňuje študentom prístup k výukovým materiálom rôznych foriem, od dokumentov po videokurzy.

Zaujímavosťou je, že prvý predchodca LMS bol vytvorený už v roku 1924 na Univerzite v Illinois. Sidney Pressey vytvoril vtedy akýsi vyučovací stroj podobný písaciemu stroju, ktorý ponúkal študentom rôzne otázky, na ktoré potom mohli písomnou formou odpovedať. Stroj de facto ponúkol prvú možnosť dištančného vzdelávania bez prítomnosti učiteľa.

Od čudného stroja až do „cloudu“

Skutočne prvý LMS systém, ktorý možno považovať za sieťový, sa volal Plato a vytvorili ho v Control Data Corporation v roku 1970. Poslednou fázou vývoja LMS systémov je prechod do cloudu, ktorý sa odohral v roku 2012. Odvtedy sa firmy už nemusia zaoberať nákladným in-house riešením.

Dnešné najmodernejšie LMS systémy integrujú umelú inteligenciu a strojové učenie, čo používateľom aj administrácii značne uľahčuje prácu. Kvalitný LMS systém tiež dokáže spracovať všetky požiadavky na správu vzdelávania: od plánovania a realizácie školení až po monitoring a reportovanie výsledkov. Ďalším trendom sú mobilné LMS aplikácie, ktoré umožňujú používateľom prístup k vzdelávacím materiálom a tréningom prostredníctvom smartfónov a tabletov.

Čo má LMS vedieť

 • Evidencia a správa školení – kurzov
 • Evidencia a správa databázy žiakov
 • Automatické upozornenia na kurzy
 • Správa výukového plánu
 • Nastavenie administrátorských práv
 • Testovanie žiakov a vyhodnocovanie kurzov
 • Nastavenie osnov kurzov
 • Ukladanie vzdelávacieho obsahu
 • Vlastné vytváranie výukového obsahu
 • Ďalšie individuálne nastavenie kurzov

Čo prináša LMS firmám?

Podľa prieskumu uskutočneného spoločnosťou Brandon Hall Group majú organizácie, ktoré používajú LMS, v priemere o 37 % vyššie priemerné výnosy na zamestnanca a o 22 % vyššiu produktivitu zamestnancov.

 
Nastavenia súborov cookie