Phillipsov model vyhodnocovania vzdelávania

12. 05. 2023 • 2 minúty čítania
Phillipsov model vyhodnocovania vzdelávania

Phillipsov model býva označovaný ako Kirkpatrick/Phillipsov model. To preto, že nadväzuje a rozširuje pôvodný, dnes už 64 rokov starý, prístup k meraniu výsledkov vzdelávania, známy ako Kirkpatrickov model. Muž, ktorý stojí za týmto užitočným nástrojom sa naozaj volal Don Kirkpatrick a svoju metódu prvýkrát zverejnil v roku 1959 v odbornom časopise Journal of ASTD.

Pripomeňme si, že Kirkpatrickov model je schematicky zjednodušene predstavovaný ako štvorúrovňový model, v ktorom jednotlivé úrovne majú mať rovnakú váhu:

  • Reakcia (v tejto fáze ide hlavne o to, akým spôsobom študenti reagujú na vzdelávací program)
  • Učenie (táto fáza sa hodnotí na základe zmeny postoja po absolvovaní školenia)
  • Správanie (táto fáza by mala merať, do akej miery si bol školený jedinec schopný preniesť poznatky do každodennej práce)
  • Výsledky (záverečná fáza merania sa sústredí na prínos celej organizácii, nie len školenému študentovi)

Problémy s Kirkpatrickom

Pôvodnému modelu je často pripisovaná nevyváženosť jednotlivých fáz. V tzv. Phillipsovom modeli dochádza k jednej zmene. K vyššie uvedeným fázam bola pridaná ešte jedna úroveň: Návratnosť investícií (ROI Return of Investment).

A o čo ide? Jednoducho o meranie vynaložených zdrojov.

Piaty stupeň je definovaný vzorcom: ROI = ((Celkové príjmy – Náklady) / Náklady) * 100

Inovovaný Kirkpatrickov model jednoducho k existujúcim fázam merania pridal jednu mimoriadne dôležitú. A to, či sa investícia do vzdelania organizácii vyplatila z ekonomického hľadiska. Vďaka rozšírenému modelu merania vzdelávania tak môže napr. firma dôjsť k záveru, že hoci sa tréningový program podaril, bol mimoriadne kvalitný až do štvrtej fázy, pre firmu bol nerentabilný. Phillipsovo poňatie tak vychádza v ústrety potrebám komerčnej sféry.

 
Nastavenia súborov cookie