Re-skilling

07. 02. 2023 • 3 minúty čítania
Re-skilling

Čo je re-skilling?

Re-skilling je termín, ktorým sa označuje proces, ktorým sa pracovník učí úplne nové zručnosti v rámci svojej firmy. Zjednodušene ide o rekvalifikáciu. Re-skilling umožňuje firme udržať si zamestnancov vo firme, ale na inej pozícii.

Kedy je potrebný?

Re-skilling je často potrebný predtým, než dôjde k tzv. horizontálnemu presunu zamestnanca. To znamená, že zamestnanec v rámci tej istej firmy prechádza z jedného oddelenia do iného, kde má za úlohu vykonávať inú rolu.

Na čo je firmám re-skilling?

Pre firmy je niekedy výhodnejšie rekvalifikovať existujúceho zamestnanca, ako prijímať nového zamestnanca s požadovanou kvalifikáciou.

Kedy je výhodný?

Re-skilling prichádza do úvahy v situácii, keď firma zistí, že pracovník je na novú rolu vhodnejší viac než na svoju súčasnú. Môže sa napríklad stať, že account manažér vynikajúco komunikuje s klientmi, plní rozpočet aj deadliny. V skutočnosti ho však oveľa viac zaujíma predaj, a keď mu umožníme nazrieť pod pokrievku „sales“, ukáže sa, že je rodený obchodník, ktorého firma nutne potrebuje. Ako ďalší príklad poslúži situácia, keď je pozícia, ktorú zamestnanec zastáva, nahradená softvérom. Aj tu sa objavuje príležitosť na re-skilling.  

Prečo je re-skilling dôležitejší než v minulosti:

  • Re-skilling ako jedna z hlavných priorít v nasledujúcom desaťročí

Udalosti spojené s pandémiou Covid-19 urýchlili niektoré trendy v digitalizácii a automatizácii práce. Výsledkom je situácia, keď sú niektoré roly v rámci organizácie plne nahradené softvérom alebo umelou inteligenciou. Súčasne so zánikom niektorých pozícií sa ale objavuje potreba vytvárať úplne nové pozície a pre tie firmám chýba dostatok kvalifikovaných pracovníkov. Jedným z riešení je re-skilling.

  • Zníženie nákladov na nábor a zaškolenie

Nábor a zaučenie nového zamestnanca je nákladný proces. Cena prijatia nového človeka stúpa, ak firma hľadá špecializované pozície. Keď firma naberá, nepotrebuje nových zamestnancov preškoliť len odborne. Každá firma má svoju vlastnú kultúru, procesy a rutinné protokoly. A než sa nový človek všetko naučí, firma stráca čas (a peniaze). Aj v týchto situáciách je re-skilling často vhodným riešením.

  • Udržanie dôležitých zamestnancov – interná mobilita

Zamestnanci v každej firme vedia, ako spoločnosť funguje a aké roly v nej jednotliví zamestnanci vykonávajú. Ak si firma udrží kvalitných zamestnancov, šetrí čas, ktorý by musela venovať náboru a zaškoľovaniu. Zároveň sa nezbaví pracovníkov, ktorí sú pre DNA firmy, jej konkurencieschopnosť, ale aj pre samotnú atmosféru na pracovisku dôležití. Možnosť takzvanej internej mobility navyše vysiela pozitívny signál do tímov. Zamestnanci si uvedomujú, že firma si váži svojich ľudí a je pripravená do ich kvalifikácie investovať.

 
Nastavenia súborov cookie