Učenie „just-in-time“

06. 02. 2023 • 3 minúty čítania
Učenie „just-in-time“

Čo je učenie „just-in-time“ a na čo slúži?

Princíp učenia „just-in-time“ je vzdelávacia metóda, pri ktorej ľudia získavajú nové vedomosti vo chvíli, keď ich aktuálne potrebujú využiť v praxi. Požadované informácie by mali byť prístupné kedykoľvek a kdekoľvek. Na „just-in-time“ učenie sa tak hodia najlepšie mobily, tablety alebo notebooky, v ktorých si ľudia môžu vyhľadávať informácie napríklad v predajni, sklade, u zákazníka či na cestách.

Ako funguje učenie „just-in-time“?

Vzdelávanie „just-in-time“ nie je založené na vopred stanovenom pláne výučby. Získavanie nových vedomostí, naopak, prebieha vo chvíli, keď ich ľudia skutočne potrebujú na riešenie aktuálnej úlohy. Na to slúžia predovšetkým rýchlo dostupné krátke videá, animácie alebo infografiky, ale aj krátke texty či obrázky.

Táto metóda je založená na získavaní jednoduchých vedomostí, ktoré sú spracované čo najjasnejšie, aby sa mohli rýchlo absorbovať a okamžite aplikovať. Pri hľadaní správnej odpovede ľudia nemusia prechádzať viacstranovými textami alebo zdĺhavými lekciami, aby vyriešili triviálne úlohy. 

Odkiaľ sa vzala metóda „just-in-time“?

Princíp „just-in-time“ vyvinula japonská spoločnosť Toyota v 70. rokoch minulého storočia. V tom čase sa však táto filozofia ešte neuplatňovala na vzdelávanie zamestnancov, ale len na výrobu. Toyota sa totiž snažila eliminovať zbytočnú nadprodukciu, a prišla tak s unikátnym princípom výrobného procesu, v ktorom sa všetko riadi aktuálnou potrebou. Dnes je tento princíp známy pod pojmom „štíhla výroba“. 

Kedy nie je vzdelávanie „just-in-time“ vhodné?

Rozsah vzdelávania je pri učení „just-in-time“ do určitej miery obmedzený. Táto metóda nie je vhodná na preberanie komplexných problémov a súvislostí. Tie, naopak, vyžadujú postupné porozumenie v niekoľkých po sebe nadväzujúcich krokoch.

Učenie „just-in-time“ tiež nie je praktické v prípadoch, keď sa vyžaduje spolupráca s lektorom alebo ostatnými študentmi či kolegami. Pri zavádzaní tejto metódy je preto dôležité premyslieť si, aké informácie je možné pomocou nej skutočne efektívne odovzdávať.

Hlavné výhody princípu učenia „just-in-time“

Učenie „just-in-time“ sa rozšírilo po celom svete vďaka súčasnému vývoju moderných technológií, ktoré sú dostupné takmer každému a kedykoľvek. Na svoje účely sa táto metóda vzdelávania osvedčila ako mimoriadne účinná z nasledujúcich dôvodov:

  • umožňuje prístup k informáciám kdekoľvek a kedykoľvek,
  • informácie je možné rýchlo a jednoducho aktualizovať,
  • vedomosti sa odovzdávajú v zrozumiteľnej forme,
  • používa sa v bežne dostupných zariadeniach (mobily, tablety či notebooky),
  • zvyšuje produktivitu a urýchľuje procesy,
  • motivuje k ďalšiemu vzdelávaniu,
  • informácie sa používajú len v momente, keď sú potrebné,
  • nové informácie sa ľahšie zapamätajú.
 
Nastavenia súborov cookie