Vzdelávací model 70:20:10

21. 09. 2023 • 3 minúty čítania
Vzdelávací model 70:20:10

Model učenia 70 : 20 : 10 je inovatívny prístup k vzdelávaniu, ktorý kladie dôraz na kombináciu rôznych spôsobov učenia tak, aby podporil efektívny a trvalý rozvoj zručností a znalostí jednotlivcov. Tento model reflektuje to, čo mnoho odborníkov považuje za účinný spôsob učenia – učenie sa nielen z formálnych výučbových programov, ale aj z praktických skúseností a medziľudských interakcií.

Čísla v názve modelu, konkrétne 70 : 20 : 10, zrkadlia relatívnu dôležitosť jednotlivých prvkov, ktoré prispievajú k celkovému procesu učenia:

70 % skúseností a praxe (Learning from Experience):

Tento prvok zdôrazňuje silu učenia prostredníctvom konkrétnych pracovných situácií a úloh. Keď jedinec aplikuje nové znalosti a zručnosti v skutočnom pracovnom prostredí, získava cennú spätnú väzbu a skúsenosti, ktoré môžu byť hlboko zapamätané. To môže zahŕňať riešenie problémov, inovatívne myslenie a adaptáciu na nové situácie.

20 % medziľudských Interakcií a sociálneho Učenia (Learning from Others):

Sociálne učenie hrá kľúčovú úlohu v modeli 70 : 20 : 10. Interakcie s kolegami, spolupráca v tíme a mentoring umožňujú zdieľanie znalostí, rozvoj mäkkých zručností a učenie sa z príkladov a zo skúseností ostatných. Táto medziľudská komunikácia poskytuje kontext a praktické návody, ktoré nie sú často dostupné v tradičných učebných prostrediach.

10 % formálneho vzdelávania (Learning from Education):

Tento prvok zahŕňa tradičné formy vzdelávania, ako sú kurzy, školenia a workshopy. I keď tento podiel v modeli nie je najväčší, má stále svoje nezastupiteľné miesto. Formálne vzdelávanie môže poskytnúť teoretický rámec, základné koncepty a zručnosti, ktoré môžu byť ďalej rozvíjané a aplikované v reálnom pracovnom prostredí. Tento typ vzdelávania je tiež nenahraditeľný pri rekvalifikáciách a ďalších situáciách, keď vzdelávaná osoba nemá možnosť získať znalosti zo súčasnej praxe ani od kolegov.

Model 70 : 20 : 10 vytvára holistický prístup k učeniu tým, že prepája formálne, neformálne a pracovné učenie do jedného celku. Tým sa vytvára kontinuálny učebný cyklus, kde jedinec získava znalosti a zručnosti zo širokej škály skúseností a zdrojov. Kľúčovým prvkom je uvedomenie si, že učenie sa neobmedzuje iba na výučbové miestnosti, ale môže sa odohrávať kdekoľvek a kedykoľvek, kde je potreba a príležitosť.

Učenie a práca

Tento model tiež významne posilňuje spojenie medzi učením sa a pracovným prostredím. Učenie sa stáva neoddeliteľnou súčasťou každodennej pracovnej činnosti, čo umožňuje jednotlivcom rásť a vyvíjať sa organicky. Model tiež zdôrazňuje dôležitosť vedenia a podpory, ktoré organizácie môžu poskytnúť svojim zamestnancom, aby mohli efektívnejšie ťažiť z výhod rôznorodých učebných skúseností.

Je však dôležité uvedomiť si, že model 70 : 20 : 10 nie je receptom na všetky situácie. Jeho účinnosť závisí od toho, ako je implementovaný a prispôsobený špecifickým potrebám organizácie a jednotlivcov. Avšak model ponúka cenný rámec pre organizácie, ktoré chcú podporovať učenie a rozvoj svojich zamestnancov komplexným a účinným spôsobom.

 
Nastavenia súborov cookie