Slovníček

21. 9. 2023 • 3 minúty čítania

Model učenia 70 : 20 : 10 je inovatívny prístup k vzdelávaniu, ktorý kladie dôraz na kombináciu rôznych spôsobov učenia tak, aby podporil efektívny a trvalý rozvoj zručností a znalostí jednotlivcov. Tento model reflektuje to, čo mnoho odborníkov považuje za účinný spôsob učenia – učenie sa nielen z formálnych výučbových programov, ale aj z praktických skúseností a medziľudských interakcií. Čísla v názve modelu, konkrétne 70 :…

6. 2. 2023 • 3 minúty čítania

Čo je učenie „just-in-time“ a na čo slúži? Princíp učenia „just-in-time“ je vzdelávacia metóda, pri ktorej ľudia získavajú nové vedomosti vo chvíli, keď ich aktuálne potrebujú využiť v praxi. Požadované informácie by mali byť prístupné kedykoľvek a kdekoľvek. Na „just-in-time“ učenie sa tak hodia najlepšie mobily, tablety alebo notebooky, v ktorých si ľudia môžu vyhľadávať informácie napríklad v predajni, sklade, u zákazníka…

16. 5. 2023 • 3 minúty čítania

Social learning (po slovensky spoločenské učenie) je výuková metóda, ktorá kladie dôraz na učenie prostredníctvom interakcie s ostatnými ľuďmi v rámci skupiny alebo komunity. Metóda stojí na predpoklade, že ľudia sa môžu naučiť viac, ak majú možnosť diskutovať s ostatnými, zdieľať svoje názory a skúsenosti a spolupracovať na riešení úloh. Učenie s kolegami V súčasnosti sa social learning stáva stále populárnejším aj v rámci firemného vzdelávania….

7. 2. 2023 • 3 minúty čítania

Čo je re-skilling? Re-skilling je termín, ktorým sa označuje proces, ktorým sa pracovník učí úplne nové zručnosti v rámci svojej firmy. Zjednodušene ide o rekvalifikáciu. Re-skilling umožňuje firme udržať si zamestnancov vo firme, ale na inej pozícii. Kedy je potrebný? Re-skilling je často potrebný predtým, než dôjde k tzv. horizontálnemu presunu zamestnanca. To znamená, že zamestnanec v rámci tej istej…

12. 5. 2023 • 2 minúty čítania

Phillipsov model býva označovaný ako Kirkpatrick/Phillipsov model. To preto, že nadväzuje a rozširuje pôvodný, dnes už 64 rokov starý, prístup k meraniu výsledkov vzdelávania, známy ako Kirkpatrickov model. Muž, ktorý stojí za týmto užitočným nástrojom sa naozaj volal Don Kirkpatrick a svoju metódu prvýkrát zverejnil v roku 1959 v odbornom časopise Journal of ASTD. Pripomeňme si, že Kirkpatrickov model je…

7. 11. 2023 • 3 minúty čítania

Vývoj efektívnych vzdelávacích programov je kľúčový na zaistenie kvalitného vzdelávania a rozvoja zručností v rôznych prostrediach, od korporátneho školenia po školstvo a verejné inštitúcie. Jedným z najuznávanejších modelov pre návrh, vývoj a implementáciu vzdelávacích programov je tzv. ADDIE model. Tento model, skratka pre Analyze, Design, Develop, Implement a Evaluate (Analýza, Návrh, Vývoj, Implementácia a Hodnotenie), slúži ako rámec na vytváranie efektívnych a cielených vzdelávacích skúseností….

5. 2. 2023 • 3 minúty čítania

Čo je to microlearning? Mikroučenie, ako môžeme v slovenčine nazvať túto metódu, patrí k moderným trendom v oblasti firemného vzdelávania. V podstate ide o to, ako „rozdrobiť“ požadované učivo na krátke kúsky, ktoré sa ľahšie vstrebávajú a lepšie pamätajú. Jednotlivé „omrvinky“ sú vytvorené tak, aby pokryli konkrétne vzdelávacie potreby.  Myšlienka, ktorá stojí za vznikom mikroučenia, je zrejmá: málokomu už dnes vyhovuje stráviť…

28. 1. 2023 • 3 minúty čítania

Aký je rozdiel medzi mentoringom a koučingom  V čom sa oba nástroje profesionálneho a osobného rozvoja líšia? To je najčastejšia otázka, ktorú si na prvom stretnutí vypočujú tak kouč, ako aj mentor. Pokiaľ ide o profesionálne zručnosti, ktoré sú od kouča či mentora požadované, nie je medzi nimi veľký rozdiel. Obe techniky osobného rozvoja sa líšia hlavne v štruktúre a cieľoch. Pre…

22. 6. 2023 • 2 minúty čítania

Learning Management System (LMS) je softvérový systém, ktorý umožňuje správu vzdelávania. Preložené z angličtiny – ide o systém riadenia výučby, ktorý bol vytvorený preto, aby sa študentom aj školiteľom zjednodušilo a zefektívnilo štúdium. Využitie LMS vzdelávania v posledných rokoch rastie a stáva sa stále populárnejšou voľbou pre školy, organizácie aj firmy. K hlavným výhodám LMS patrí jednoduchá správa, možnosť personalizácie, vysoká…

26. 1. 2023 • 3 minúty čítania

Čo je Learning in the Flow of Work a na čo slúži? Learning in the Flow of Work znamená v doslovnom preklade „učenie v priebehu práce“. Pomocou tejto metódy sa zamestnanci pravidelne vzdelávajú v minilekciách trvajúcich jednotky minút, a to kedykoľvek majú priestor a chuť. Výhodou je rýchle a intenzívne vstrebávanie informácií, ktoré sú ihneď použiteľné v práci. Vzdelávanie sa navyše stáva plnohodnotnou súčasťou…

22. 6. 2023 • 2 minúty čítania

Learning Experience Platform (LXP) je softvérový nástroj, ktorý umožňuje organizáciu a správu digitálneho vzdelávania. Hlavným cieľom LXP je poskytovať používateľom (študentom, zamestnancom a ostatným záujemcom) personalizovaný, interaktívny a prístupný spôsob učenia sa a rozvoja. V čom sa líši LXP od Learning Management System (LMS)? Kým LMS sa zameriava na správu a organizáciu kurzov, LXP umožňuje používateľom prístup k vzdelávacím materiálom z rôznych zdrojov. To…

1. 2. 2023 • 3 minúty čítania

Čo je Kirkpatrickov model a na čo slúži? Kirkpatrickov model je medzinárodne uznávaný nástroj na hodnotenie výsledkov vzdelávacích programov. Pozostáva zo štyroch úrovní hodnotenia: reakcia, učenie, správanie a výsledky. Najčastejšie sa zobrazuje ako 4-úrovňová pyramída, ktorá znázorňuje vertikálny vzťah medzi jednotlivými fázami hodnotenia. Kirkpatrickov model odpovedá na otázky, ako je vzdelávací proces prospešný, ako je prenositeľný do praxe a aké prináša…

16. 5. 2023 • 1 minúta čítania

Informal learning, čiže neformálne učenie je druh vzdelávania, ktorý nie je plánovaný ani organizovaný, ale skôr spontánny a často teda aj neformálny. Stretávame sa s ním v každodennom živote, napríklad keď s kolegami hľadáme riešenie problémov v práci, alebo aj pri sledovaní výukových videí na obedovej pauze. Vo firemnom prostredí je neformálne učenie užitočné pre rozvoj zamestnancov, pretože ich učí spolupracovať….

21. 1. 2023 • 3 minúty čítania

Čo je gamifikácia a na čo je dobrá? V podstate ide o použitie herných prvkov v mimohernom prostredí. Gamifikácia berie do úvahy prirodzenú ľudskú túžbu „hrať sa“. To znamená zbierať body, kartičky, benefity či plniť nejaké úlohy a postupovať o úroveň vyššie. Metóda našla svoje uplatnenie v marketingu, obchode a vo firemnom vzdelávaní. Vo vzdelávacom procese sa gamifikácia uchytila najmä medzi mladšou generáciou, ktorá…

15. 5. 2023 • 2 minúty čítania

Prevrátená výučba, známa aj ako flipped learning, je moderná vzdelávacia metóda, ktorá zahŕňa inverzný prístup k tradičnému modelu výučby. V tejto metóde študenti najprv samostatne študujú vopred pripravený materiál, ako sú videá, prezentácie alebo skriptá, a potom diskutujú a používajú novonadobudnuté znalosti v triede. Prevrátená výučba sa stáva stále populárnejšou aj v oblasti firemného vzdelávania, pretože zamestnancom poskytuje možnosť učiť sa…

9. 8. 2023 • 2 minúty čítania

Competency Mapping alebo Mapovanie kompetencií je strategický a systematický proces, ktorý slúži na identifikáciu a analýzu kľúčových zručností, vedomostí, schopností a správania, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vykonávanie pracovných úloh a plnenie cieľov organizácie. Tento proces sa začína zhromažďovaním informácií o pracovných pozíciách v organizácii. To zahŕňa detailný opis práce, stanovenie očakávaní, ktoré sú s ňou spojené, a identifikáciu kľúčových výstupov alebo cieľov, ktoré má…

3. 2. 2023 • 3 minúty čítania

Čo je to blended learning? Termín blended learning možno preložiť ako zmiešané alebo hybridné vzdelávanie. V podstate v sebe zahŕňa to najlepšie z online a offline vzdelávania. Využíva kombináciu výhod online učenia, kde sa študujúci vzdeláva sám a následne ho dopĺňa o fyzické interakcie s lektorom a ostatnými študentmi.  Na čo je dobrý? Online vzdelávanie umožňuje firme preškoliť veľký počet zamestnancov za relatívne nízke…

27. 7. 2023 • 3 minúty čítania

Keď chcete vedieť, čo znamená termín asynchrónne učenie, nezaobídete sa bez znalosti jeho náprotivku – teda synchrónneho učenia. Synchrónne učenie alebo tiež niekedy synchrónne vzdelávanie, je akcia, pri ktorej sa zrazu zapája skupina študentov. Tradičná hodina matematiky v triede s učiteľom teda patrí presne do tejto definície. V prípade online učenia to znamená, že spolužiaci aj lektor sa…

12. 5. 2023 • 1 minúta čítania

Andersonova metóda patrí k ďalším modelom, ktoré pomáhajú organizáciám merať vzdelávanie. Na rozdiel od klasického Kirkpatrickovho modelu či jeho rozšírenejšej verzie – Phillipsovho modelu sa sústredí na vyhodnotenie vzdelávacej stratégie ako celku. Nezaoberá sa teda meraním jednotlivých vzdelávacích programov. Andersonova metóda sa zameriava na dve hlavné výzvy: Ako merať vzdelanie (mnoho firiem nevie vzdelávanie správne vyhodnocovať). Aký prínos prinieslo…

Nastavenia súborov cookie